11.09.18 DI Pressemeddelelse

DI: Vigtigt at styrke de grundlæggende færdigheder i folkeskolen

Regeringen vil justere folkeskolereformen – for DI er det vigtigt med fortsat fokus på de grundlæggende færdigheder.

I dag er regeringen kommet med et udspil til justeringer af folkeskolereformen.

- Målet med folkeskolereformen er, at alle elever forlader folkeskolen med de grundlæggende forudsætninger i dansk og matematik. Vi kan se, at vi stadig ikke er i mål. Vi vil holde et vågent øje med, om regeringens nye udspil bringer os tættere på målet, siger chef for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser Lone Folmer Berthelsen, DI.

Regeringen foreslår, at den understøttende undervisning omlægges til fagopdelt undervisning, der skal styrke naturfagene, teknologiforståelse, sprog og praksisfaglighed. Regeringen foreslår også en læsekampagne.

- Det er positivt, at regeringen foreslår flere timer i de fag. Hvis flere unge skal motiveres til at vælge tekniske og naturvidenskabelige uddannelsesveje, er det vigtigt med motiverende undervisning i naturfagene og styrkelse af elevernes anvendelse af deres viden i praksis.

- Det er åbenlyst, at der er elever, som forlader folkeskolen uden tiltrækkelige læsekompetencer. DI er enig i vigtigheden af, at alle elever kan læse, også fordi det er afgørende for at alle får mere ud af undervisningen i de øvrige fag, siger Lone Folmer Berthelsen.

Regeringens forslag kommer inden evalueringen af folkeskolereformen er gennemført, og inden vi har set den fulde effekt af blandt andet de øgede timetal.

- Det afgørende er, at det, der foregår i skolen, sker på en måde, så alle børn opnår de grundlæggende færdigheder og får det optimale ud af skolens undervisning i forhold til deres potentiale.

 

Bo Hjuler

Bo Hjuler

Presserådgiver, journalist

  • Direkte +45 3377 3819
  • Mobil +45 2328 4912
  • E-mail boh@di.dk

Relateret indhold