14.09.18 DI Pressemeddelelse

DI vil trække sydeuropæisk arbejdskraft til Danmark

DI inviterer regeringen til et samarbejde om at kortlægge mulighederne for yderligere europæisk rekruttering.

Antallet af sydeuropæere, der er fuldtidsbeskæftigede i Danmark, er tredoblet til 11.000 på ti år. Men med 17 mio. ledige i hele EU og høje ledighedsprocenter i Sydeuropa er der potentiale for at hente noget af den manglende arbejdskraft derfra. Spørgsmålet er hvordan? Derfor inviterer DI nu regeringen til et samarbejde om at kortlægge mulighederne for yderligere europæisk rekruttering.

- Mange danske virksomheder har svært ved at finde de nødvendige medarbejdere. Derfor er der behov for at undersøge, om det er muligt at rekruttere flere medarbejdere fra de europæiske lande – især fra de sydeuropæiske lande, hvor ledigheden er betydelig, siger Steen Nielsen, underdirektør i Dansk Industri.

- I den nuværende situation, hvor virksomhederne især mangler faglært arbejdskraft, er det vigtigt at udnytte alle muligheder for at tiltrække flere medarbejdere. Og arbejdskraft fra Sydeuropa kan blive en del af løsningen, siger Steen Nielsen.

Udenlandske medarbejdere er vigtige for virksomhederne. De har stået for mere end en tredjedel af jobfremgangen i Danmark i de sidste fem år. Siden 2013 er der således kommet 72.000 flere udenlandske medarbejdere til Danmark, og langt de fleste kommer fra EU-lande. Der er især kommet flere medarbejdere fra de østeuropæiske lande som f.eks. Polen og Rumænien.

- Selvom der har været stor fremgang, vil der også i de kommende år være brug for flere udenlandske medarbejdere, hvis vi skal opretholde væksten. Og her er Sydeuropa særlig interessant, men vi ved endnu ikke, hvor stort potentialet egentlig er. Og vi ved ikke, hvordan vi aktiverer potentialet. Derfor vil vi nu sætte dette kortlægningsprojekt i gang, siger Steen Nielsen, der ser et samarbejde mellem Beskæftigelsesministeriet og DI som indlysende.

Beskæftigelsesministeriet og Work-in-Denmark har allerede kontakt med de andre landes beskæftigelsesmyndigheder, og dette netværk kan formentlig bidrage til en kortlægning af hvilke ressourcer, der findes i de forskellige EU-lande. Det skal også undersøges, hvad skal der til, for at eksempelvis sydeuropæiske faglærte medarbejdere rejser til Danmark for at arbejde. I den forbindelse skal det undersøges, om vi i Danmark kan gøre noget for at styrke mobiliteten – f.eks. ved at gøre mere opmærksom på Danmark som et godt arbejdsland.

- DI vil samtidig gerne påtage sig at undersøge nærmere, hvilke behov DI’s medlemsvirksomheder har for flere europæiske medarbejdere, hvordan virksomhederne i dag arbejder med rekruttering, og om der kan gøres noget for at understøtte virksomhedernes rekruttering i de europæiske lande.

DI vil rette henvendelse til Beskæftigelsesministeriet umiddelbart efter regeringens kommende udspil om udenlandsk arbejdskraft.


For yderligere oplysninger kontakt underdirektør i DI Steen Nielsen, 2949 4557

Steen Nielsen

Steen Nielsen

Vicedirektør

  • Direkte +45 3377 3318
  • Mobil +45 2949 4557
  • E-mail snn@di.dk

Relateret indhold