09.01.19 DI Pressemeddelelse

DI: Virksomhedernes data skal beskyttes mod unødvendig adgang

Regeringen vil styrke det danske forsvar mod cyberangreb og har fremlagt et lovforslag blandt andet om at styrke Center for Cybersikkerhed. DI støtter en forstærket indsats mod de stigende trusler fra både kriminelle og fremmede stater, men er bekymret over forslaget om at give udvidet adgang til virksomhedernes data.

- Vi er i en situation, hvor cybertruslen både udvikler sig og vokser. Så det er vigtigt, at Center for Cybersikkerhed har de værktøjer, der er nødvendige for at imødegå nye og voksende cyberangreb. Men vi er bekymret over den meget brede hjemmel om adgang til virksomhedernes data uden retskendelse, som forslaget i første omgang lægger op til, siger direktør Lars Frelle-Petersen, DI.

DI arbejder på et høringssvar til lovforslaget, og her vil organisationen blandt andet fokusere på, om den vidtgående adgang til virksomhedernes data er nødvendig.

- Vi skal se nærmere på, om der er den rette balance i lovforslaget. Det vil vi gøre i vores høringssvar - og i en god, videre dialog med Forsvarsministeriet, siger Lars Frelle-Petersen.

DI frygter blandt andet, at en vidtrækkende offentlig adgang til virksomhedernes data kan være en trussel mod virksomhedernes grundlovssikrede ret til beskyttelse af følsomme oplysninger som forretningshemmeligheder og private informationer.

- Grundlæggende ser vi gerne, at Center for Cybersikkerhed får styrkede muligheder for at imødegå cyberangreb mod vores samfund, og det er tydeligt, at det også er ambitionen i lovforslaget, og derfor ser vi frem til en dialog om udformningen af den endelige lovgivning, siger Lars Frelle-Petersen

Et andet element i lovforslaget er, at Center for Cybersikkerhed vil skulle stille en række ydelser frit til rådighed på et område, hvor der i dag eksisterer et frit marked med konkurrerende virksomheder. Også her vil DI have fokus på at sikre, at den vigtige styrkelse af Center for Cybersikkerhed samtidig tager hensyn til det.

Bo Hjuler

Bo Hjuler

Presserådgiver, journalist

  • Direkte +45 3377 3819
  • Mobil +45 2328 4912
  • E-mail boh@di.dk

Relateret indhold