08.10.19 DI Pressemeddelelse

DI enig med vismændene om stor økonomisk usikkerhed

Den lavere internationale vækst kommer til at sætte sit præg på dansk økonomi, så vi får lavere økonomisk vækst herhjemme de kommende år. Det skriver vismændene bl.a. i Vismandsrapporten, som blev offentliggjort i dag. Den vurdering er DI enig i.

- Det går stadig godt i Danmark. Men hvis de mørke skyer omkring os bliver til et reelt uvejr, får vi brug for at kunne værge økonomisk for os. Derfor er det afgørende, at vi sørger for at holde krudtet tørt til at kunne holde hånden under økonomien ved et tilbageslag – og ikke bruger pengene på forhånd, siger direktør Kent Damsgaard, DI.

- Ved tidligere økonomiske tilbageslag har økonomien fået en stor håndsrækning, ved at centralbankerne har sænket renten. Men det værktøj er ikke til rådighed længere, da vi har negative renter. Derfor er det vigtigt, at der lægges penge til side i den kommende finanslov, og at man ikke, i meget usikre tider, lægger nye skatter og afgifter på danske virksomheder og arbejdspladser, siger Kent Damsgaard.

Vismændene peger på, at generationsskifteskatten kan give virksomhederne problemer med likviditeten, og at der ved beregning af skatten er usikkerhed omkring virksomhedernes værdifastsættelse. De synspunkter deler DI.

- Tusindvis af virksomheder landet over står i kommende år over for at skulle beslutte, hvordan de vil føre virksomheden videre. Vi ser med stor bekymring på regeringens planer om at hæve generationsskifteskatten betydeligt, samtidig med at virksomhederne kæmper med uklare regler på området. Det er altafgørende, at der kommer et retskrav på en rimelig fastsættelse af virksomhedens værdi, siger Kent Damsgaard.

DI kvitterer også for vismændenes vurdering af, at den højere folkepensionsalder fra 1. januar 2019 har haft stor effekt på beskæftigelsen.

- Hvis vi som samfund skal levere både et højt niveau af fælles velfærd, og samtidig styrke den grønne omstilling, er det nødvendigt at flest mulige er i arbejde – og at vi arbejder længere. De seneste års stærke jobfremgang har kun kunne lade sig gøre, fordi flere ældre medarbejdere bliver i jobbet. Det understreger vigtigheden af, at vi holder fast i de gennemførte reformer om senere tilbagetrækning, siger Kent Damsgaard.

Vismændene peger på, at registreringsafgiften på biler er uhensigtsmæssig – og at elafgiften er for høj. Begge dele har DI også peget på i sin 2030-plan.

- Vi skal have sat fuld fart på den grønne omstilling. Det står bl.a. den nuværende registreringsafgift på biler i vejen for, fordi den gør de grønne biler dyrere. Derfor foreslår DI at afskaffe registreringsafgiften på nul- og lavemissionsbiler, og erstatte den med en løbende afgift baseret på vægt og energieffektivitet. Det vil give de grønne biler det forspring de har brug for, og samtidig fremtidssikre afgiftssystemet, siger Kent Damsgaard.

Skrevet af:

Uffe Hansen