01.11.19 DI Pressemeddelelse

Regeringen forbedrer offentlig indkøb på sundhedsområdet

Regeringen har i dag igangsat et offentlig-privat partnerskab for innovationsfremmende udbud inden for medicinsk udstyr til det danske sundhedsvæsen. DI bakker op om initiativet.

Både patienter, sundhedsvæsnet generelt og virksomhederne i life science-industrien får gavn af regeringens initiativ om bedre offentlig-privat partnerskab. Et stort skridt i den rigtige retning, mener DI.

- Ros til regeringen for at se fremsynet på indkøbene til sundhedsvæsenet. DI ser frem til at bidrage konstruktivt til processen fremover, siger sundhedspolitisk chef i DI, Mie Rasbech.

Det er et af indsatsområderne i DI’s arbejde for life science-industrien, at der skal skabes et endnu tættere samarbejde mellem sundhedsvæsenet og virksomhederne. Et samarbejde, der vil være til stor gavn for patienterne.

- Life science-industriens produkter og viden er en helt central del af løsningen på mange af de udfordringer, som det danske sundhedsvæsen står over for i de kommende år. Indkøb af de mest innovative løsninger til sundhedsvæsenet vil bidrage til, at skabe bedre behandlinger af patienterne og frigøre vigtige ressourcer til et travlt sundhedspersonale på sygehusene, siger Mie Rasbech.

Danmark har en stærk life science-industri, der årligt eksporterer for mere end 117 milliarder. En del af fundamentet for en eksportsucces af den størrelse er, at der er mulighed for et innovativt og fremsynet hjemmemarked, der kan fungere som udstillingsvindue. Også her kan regeringens initiativ have en konstruktiv effekt.

En ny vej for innovative indkøb til sundhedsvæsenet er derfor til gavn for både patienter, den langsigtede økonomi i sundhedsvæsenet og virksomhederne i life science-industrien.

DI samarbejder allerede i dag med Danske Regioner om at fremme nye og smarte måder at samarbejde og købe ind på, og rundt i landet er der allerede mange initiativer i gang.

- Der er en voksende forståelse i hele systemet af, at en endnu tættere dialog med både klinikkere og virksomheder sikrer bedre produkter til behandling af patienterne i modsætning til blot at satse på kortsigtede indkøbsgevinster som det ses i dele af den offentlige sektor siger direktør i GE Healthcare i Danmark/Norden, Henrik Krogen, der er udpeget til partnerskabtes styregruppe af DI.

Regeringens initiativ på området vil forhåbentlig være med til at give denne udviklingen endnu et skub i den rigtige retning.

Flere oplysninger:

Sundhedspolitisk chef i DI, Mie Rasbech, 28924410

Pressekoordinator Lars Bøgeskov, 22363138

Lars Bøgeskov

Lars Bøgeskov

Presserådgiver

  • Direkte +45 3377 4782
  • Mobil +45 2236 3138
  • E-mail larb@di.dk

Relateret indhold