07.12.19 DI Pressemeddelelse

DI: Vi skriver historie med dansk klimalov

Vi har fået en klimalov, som bliver en rettesnor for politikere, erhvervsliv og borgere i Danmark. Med et mål om 70 procent CO2-reduktion i 2030 har et bredt flertal i Folketinget sat en klar og ambitiøs retning. Det er godt, at der nu er skabt sikkerhed om fremtidens klimapolitik, mener DI.

- Det er – uden overdrivelse - en historisk dag. Klimaloven er det reelle startskud på den indsats, vi nu skal i gang med. Virksomhederne er klar. Ved at gå forrest og vise klimalederskab, kan vi inspirere resten af verden, siger Lars Sandahl Sørensen, adm. direktør i DI.

- I sidste ende handler opgaven nu om, at vi skal vise resten af verden, at det faktisk er muligt at skabe et godt klima – og samtidig skabe et rigere samfund, hvor vi ikke går på kompromis med hverken job eller velfærd. Hvis det lykkes, så kan vi vise en vej, som kan sætte et grønt aftryk på resten af verden, siger DI-direktøren.

Forligspartierne har skrevet ind i loven, at Danmark skal reducere udledningen af CO2 med 70 procent i 2030 målt i forhold til 1990. Det endelige mål er klimaneutralitet i 2050. Regeringen bliver med loven pålagt en handlepligt, hvis der er udsigt til, at man ikke når målene. Og i de kommende handlingsplaner skal der være delmål for 2025, som skal hjælpe til at sikre fremdrift.

- Det er godt politisk håndværk af forligspartierne. Det er nødvendigt, at der er en vis fleksibilitet, så vi kan tilpasse klimaindsatsen samtidig med, at teknologierne udvikler sig, bliver billigere og vi bliver klogere. Det afgørende for klimaindsatsen er, at vi når målene, siger Lars Sandahl Sørensen.

Klimaloven fastsætter nogle bærende principper for den danske klimaindsats. For eksempel skal der løbende være blik for, hvordan den danske klimaindsats påvirker den internationale udvikling.

 - Når vi laver en indsats herhjemme, har det selvfølgelig også effekt mange andre steder. Det er godt, at politikerne har blik for det og har skrevet det ind i klimaloven, siger Lars Sandahl Sørensen.

- Virksomheder tænker internationalt og har løsninger inden for energieffektivisering, vedvarende energi og klimaeffektiv produktion. Deres markeder er størst udenfor Danmark, og selvfølgelig skal den danske indsats stå på skuldrende af det, der sker udenfor Danmark.

Det vil kræve en indsats af alle dele af det danske samfund, hvis vi skal nå målet om at reducere CO2-udledningen med 70 procent i 2030. Men det skal ske samtidig med, at vi har økonomisk vækst og udvikling i Danmark. Der står direkte i aftaleteksten, at der skal ske en omstilling og ikke en afvikling af erhvervslivet.

Kampen mod klimaforandringerne skal ikke ske på bekostning af vores velstand. Klima er en investeringsdagsorden, og hvis vi skal flytte resten af verden, skal vi gøre det samtidig med, at vi har økonomisk vækst, som bygger på en stærk konkurrenceevne.

 

Claus Kaae-Nielsen

Claus Kaae-Nielsen

Presserådgiver

  • Direkte +45 3377 3820
  • Mobil +45 2332 6829
  • E-mail clkn@di.dk

Relateret indhold