21.02.19 DI Pressemeddelelse

Danske virksomheder tænker bæredygtighed og FN’s Verdensmål ind i deres forretning

Bæredygtighed og FN’s Verdensmål er i høj grad en del af de danske virksomheders tankegang og en konkret del af virksomhedernes strategier. Det viser to nye undersøgelser fra henholdsvis Dansk Industri (DI) og Dansk Selskab for Virksomhedsledelse (VL). Undersøgelserne understreger, at danske virksomheder er ganske langt med at både tænke og implementere bæredygtighed og FN´s Verdensmål i deres forretning.

I undersøgelsen fra DI, hvor 489 virksomhedsledere har deltaget, svarer ni ud af ti (93 pct.), at de i forskellig grad har introduceret konkrete bæredygtighedstiltag, der forbedrer virksomhedens sociale- og/eller miljømæssige indvirkning på samfundet. Ligeledes angiver ni ud af ti (94 pct.), at de i forskellig grad har fokus på at forfølge nye forretningsmuligheder, der forbedrer virksomhedens sociale- og/eller miljømæssige indvirkninger på samfundet.

- Vores undersøgelse tegner et klart billede af et dansk erhvervsliv, som i vid udstrækning aktivt tænker bæredygtighedsdagsordenen ind i deres forretning. Både når det handler om bæredygtighed og FN’s 17 Verdensmål, siger Thomas Bustrup, direktør og COO i DI.

DI’s undersøgelse viser også, at kendskabet til og det konkrete arbejde med FN’s Verdensmål er stigende. 63 procent af DI’s medlemmer svarer, at de kender til Verdensmålene. Det er en fordobling fra 2017, hvor tallet lå på 32 procent. Samme tendens gør sig gældende i forhold til virksomheder, der har integreret Verdensmålene i deres strategi. Her er andelen steget fra 12 pct. i 2017 til 22 pct. i 2018. Og der er god grund til at fokusere på bæredygtighed og Verdensmålene.

- Vi er glade for at se, at flere og flere virksomheder får øjnene op for, at FN’s Verdensmål både kan være godt for en bæredygtig udvikling i verden og for forretningen. Når virksomheder fokuserer på bæredygtighed og FN’s Verdensmål, så handler det både om at gøre en forskel for kloden og om god og sund forretning. Verdensmålene rummer klare forretningspotentialer for de virksomheder, som formår at levere de nødvendige løsninger, som skal til for at løfte de globale udfordringer. Det er der mange, som gør og har gjort i lang tid. Og vi håber, at endnu flere vil støtte op om arbejdet i fremtiden, siger Thomas Bustrup.

I VL's undersøgelse, hvor 600 virksomhedsledere har deltaget, svarer 96 pct., at de kender til FN's Verdensmål. 42 pct. arbejder med Verdensmålene, men under 18 pct. har gjort målene til en integreret del af deres strategi. Analysen er udarbejdet i december 2018 af Megafon i samarbejde med VL og McKinsey & Company.

- Virksomhedsledere har helt klart Verdensmålene på radaren. Men det er tydeligt, at det er engagementet hos virksomhedens topledelse, der er afgørende for, hvorvidt virksomheden arbejder med Verdensmålene som del af deres forretning. I de virksomheder, der har integreret Verdensmålene i forretningen, er forankringen drevet af CEO'en. Vores undersøgelse viser, at det hovedsageligt (over 58% af de adspurgte) er det sociale ansvar og i mindre grad det afgørende forretningsmæssige perspektiv, der driver virksomheders arbejde med Verdensmålene, siger Ida Bratting Kongsted, adm. direktør i VL.

VL vil derfor i 2019, med økonomisk støtte fra Industriens Fond, prioritere arbejdet med at styrke og accelerere virksomhedernes fokus på Verdensmålene som konkurrenceparameter.

- Vi kan tydeligt mærke, at der er interesse hos virksomhederne for at arbejde med Verdensmålene, som vi ser frem til at arbejde endnu mere intensivt med i fremtiden, siger Ida Bratting Kongsted.

Det er ikke kun inden for de danske grænser, at den bæredygtige tankegang har effekt. Ser man på eksporten af bæredygtige løsninger, så er Danmark blandt de bedste i Europa. Dansk eksport af grøn energiteknologi er nr. 1 blandt EU15, og Danmark indtager en andenplads i EU15 indenfor eksport af vandløsninger og fødevareingredienser.

- De danske virksomheder er blandt verdens førende, når det kommer til grøn teknologi og vand. Undersøgelsen viser, at vi er rigtig gode til at eksportere vores produkter og ekspertise. Det er både godt for de danske virksomheders indtjening og udlandet, hvor produkter og ydelserne efterspørges til den grønne omstilling, siger Thomas Bustrup.

DI og VL’s undersøgelse præsenteres fredag 22. februar i anledningen af en høring om FN’s Verdensmål i Folketinget.

Læs DI’s analyse. 

Niels Petersen

Niels Petersen

Konsulent

  • Direkte +45 3377 3803
  • Mobil +45 2622 4418
  • E-mail nibp@di.dk

Relateret indhold