08.02.19 Om DI Pressemeddelelse

DI: Byrdelettelser for milliarder gavner erhvervslivet

Regeringen har i dag offentliggjort sit udspil ”Mindre bureaukrati – mere vækst”, som skal lette byrder og bøvl for virksomhederne med i alt 2,6 mia. kr. fordelt på 42 initiativer. Udspillet indeholder mange elementer, som vækker glæde i DI. Udspillet består af tre dele: Bedre digitalisering, mere digitalisering samt enkle og effektive regler.

-  Vi er rigtig glade for udspillet. Det indeholder flere forslag, som vi længe har arbejdet  for. Der er mange konkrete forslag, som regeringen vil kunne sætte i værk med det samme. Samtidig er der en lang række forslag til i alt cirka 1,3 mia. kr., som skal forhandles på Christiansborg, siger Kent Damsgaard, direktør i DI.

DI opfordrer derfor til et bredt samarbejde på tværs af de politiske partier om at lette byrderne for erhvervslivet.

- Ledere og medarbejdere i især mindre virksomheder knokler dagligt for at få forretningen til at udvikle sig og dermed skabe vækst og arbejdspladser. Derfor er der næppe noget mere frustrerende at bruge tiden på end unødvendigt bøvlede regler, processer og dobbeltindberetninger. Men det er sådan, det ofte opleves i hverdagen på virksomheden. Derfor er det super godt, at regeringen tager det her initiativ, siger Kent Damsgaard.

I udspillet tager regeringen skridtet videre med regelforenkling end blot klassisk papirbureaukrati ved at udnytte mulighederne med digitalisering. For eksempel er der et stort potentiale i langt mere brugervenlige digitale løsninger som f.eks. NemID og Virk.DK.

- Det er virkeligt glædeligt at se, at en stor del af udspillet bygger på forslag om regelforenkling fra virksomhederne. Men der er stadig en bunke af forslag fra erhvervslivet til forenklinger, som ikke er med i udspillet. Dem håber vi meget snart bliver ført ud i livet, så virksomhederne for alvor kommer til mærke byrdelettelserne i hverdagen, siger Kent Damsgaard.

Bo Hjuler

Presserådgiver, journalist

  • Direkte +45 3377 3819
  • Mobil +45 2328 4912
  • E-mail boh@di.dk

Relateret