26.02.19 DI Pressemeddelelse

DI: Glædeligt at trepartsmål om praktikpladser for 2018 er nået

Private og offentlige virksomheder indgik i 2018 37.087 praktikpladsaftaler, når der medregnes de praktikpladsaftaler, som indgår i trepartsmålsætningen. Det står klart, efter Undervisningsministeriet i dag har offentliggjort tal for december 2018. De nye tal viser dermed, at trepartsaftalens mål for 2018 er nået, idet der er indgået mere end 2.800 flere praktikpladsaftaler end i 2016. Det vækker glæde i Dansk Industri (DI).

- Vi er meget tilfredse med, at vi har nået målet for 2018 i trepartsaftalen om flere praktikpladser. Derfor skal der også sendes en stor anerkendelse til de mange private virksomheder, som har leveret hovedparten af de ekstra aftaler og dermed bærer den største del af æren for, at det er lykkedes, siger DI’s fungerende adm. direktør Kim Graugaard.

I 2016 indgik regeringen og arbejdsmarkedets parter en aftale for at imødegå manglen på faglærte. Aftalen indebærer, at private og offentlige virksomheder i 2025 skal indgå 8.000-10.000 ekstra praktikpladsaftaler, end det var tilfældet i 2016. Det er en stigning fra ca. 34.000 indgåede praktikpladsaftaler i 2016 til ca. 42.000-44.000 indgåede praktikpladsaftaler i 2025.

Frem mod 2025 skal der hvert år nås et måltal for ekstra praktikpladsaftaler. I 2018 var målet 2.100 ekstra praktikpladsaftaler.

- Vi satte i 2016 et ambitiøst mål for antallet af praktikpladser på de danske virksomheder. Og vi har nået det første delmål, som skal sikre, at virksomhederne kan få flere af de faglærte medarbejdere, som de mangler. Når der skal uddannes flere nye faglærte, forudsætter det også flere praktikpladser, siger Kim Graugaard.

Han minder samtidig om, at vi trods successen i 2018 står over for højere ambitionsniveauer i både 2019 og de efterfølgende år.

- Ét er at nå målet for 2018, noget andet er at nå hele vejen i mål. Vi hører stadig fra virksomhederne, at de mangler kvalificeret – og herunder faglært – arbejdskraft, så der burde være basis for at indgå flere praktikpladsaftaler. Vi har brug for flere praktikpladser – og for flere elever til at indgå aftaler med, siger Kim Graugaard.

Derfor er rekrutteringen til erhvervsuddannelserne afgørende. Her bør der politisk ikke kun rettes fokus på de helt unge fra folkeskolen, mener DI. Der er brug for en bred rekrutteringsbase. Unge, der ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse – med eller uden studenterhue. Og voksne, der f.eks. allerede er ansatte i virksomhederne.

- Virksomhederne kan også selv gøre endnu mere opmærksomme på sig selv lokalt og i samarbejde med uddannelsesinstitutioner. Og måske er deres næste lærling den unge, der har arbejdet hos dem siden gymnasiet, eller den voksne, som har varetaget et ufaglært job i en årrække, siger Kim Graugaard.

Bo Hjuler

Bo Hjuler

Presserådgiver, journalist

  • Direkte +45 3377 3819
  • Mobil +45 2328 4912
  • E-mail boh@di.dk

Relateret indhold