27.02.19 DI Pressemeddelelse

DI: Sådan fremtidssikrer vi vejene og den kollektive trafik

Vejene og den kollektive trafik har brug for et markant løft, hvis de skal klare det stigende pres fra trafikken. Hvis Folketinget bevilger 70 mia. kr. frem mod 2030, er der råd til at udbygge og forbedre de vigtigste vejstrækninger og den kollektive trafik - og dermed bidrage til at mindske den stigende trængsel.

Det fremgår af en samlet investeringsplan for den danske infrastruktur, som DI i dag lægger frem til beslutningstagerne. I planen er der prioriteret en række motorveje og forbedringer af jernbanen, og der er puljer til blandt andet hovedveje, kollektiv bustrafik, fremme af cykling og ny teknologi.
Trafikken på vejene sander til, og vi holder mere og mere i kø. DI har tidligere anslået, at trængslen koster det danske samfund 20 mia. kr. om året. Hertil kommer, at den kollektive trafik er under voldsomt pres og lider under forsinkelser og manglende kvalitet.

- Der er et skrigende behov for at fremtidssikre vores infrastruktur. Vi har længe efterlyst en samlet plan, og vi giver her vores bud på, hvilke store projekter, vi mener, bør blive prioriteret i en sådan plan, siger Michael Svane, branchedirektør i DI Transport.
Vej- og baneprojekterne er prioriteret ud fra, hvor samfundet får mest for investeringerne. Projekterne skal også opfylde et andet strategisk formål. Det kan for eksempel være, at de er et led i en international transportkorridor, eller at de understøtter havne og lufthavne.
- For hver dag bliver problemerne mere og mere akutte. Hvis vi laver de her investeringer, vil det give danskerne en bedre hverdag, virksomhederne bedre konkurrenceforhold og spare samfundet for milliarder år efter år, siger Michael Svane.
DI’s Investeringsplan ”En infrastruktur i verdensklasse” opererer med samlede statslige investeringer på 70 mia. kr. frem mod 2030.
Historisk har de statslige investeringer i infrastruktur ligget på 5 mia. kr. om året i gennemsnit. Det svarer til 50 mio. kr. over ti år.

5 mia. kr. kan hentes i Infrastrukturfonden, der rummer ubrugte midler fra projekter, som er blevet billigere end ventet. Endelig foreslår DI, at der bliver investeret yderligere 15 mia. kr. i infrastruktur i de kommende ti år.

- Vores investeringsplan viser, at det er økonomisk muligt at fremtidssikre den danske infrastruktur. Derfor håber jeg, at politikerne griber denne bold, laver en plan for investeringerne og placerer midlerne i en ny infrastrukturfond, siger Michael Svane.
Der har i de senere år været en del politiske kampe om at fordele investeringerne i infrastruktur. Det har resulteret i, at der er tre forskellige forligskredse - ”Den grønne”, ”Bedre-Billigere” og ”Togfonden”. DI opfordrer regeringen og Folketinget til at samles i én fælles forligskreds.

- Der er brug for, at vi får sat en retning nu. Og der skal være tillid til, at beslutningerne ikke bliver ændret fra valgperiode til valgperiode. Det vil være skadeligt for både virksomheder og borgere, siger Michael Svane.

Projekterne i DI’s investeringsplan fordeler sig over hele landet, og de omfatter blandt andet de sydlige deletaper af den midtjyske motorvej, den meget efterspurgte tredje forbindelse over Limfjorden, en hastighedsopgradering af banen mellem Ringsted og Odense, og en udvidelse af E45 mellem Randers og Vejle. Se alle projekterne i investeringsplanen på transport.di.dk.

Claus Kaae-Nielsen

Claus Kaae-Nielsen

Presserådgiver

  • Direkte +45 3377 3820
  • Mobil +45 2332 6829
  • E-mail clkn@di.dk

Relateret indhold