29.05.19 DI Pressemeddelelse

DI: Fornuftigt at øge indsatsen mod klimaforandringer

Hvis vi skal leve op til løfterne i Paris-aftalen, er der brug for, at vi øger klimaindsatsen i både Danmark og Europa. Det er glimrende, at Socialdemokratiet nu giver et bud på, hvordan vi kommer i mål, mener DI. Når det handler om at begrænse energiforbruget i vores bygninger, bør vi gå i gang med det samme.

Socialdemokratiet vil lave en tillægsaftale til energiaftalen fra 2018. Der skal bl.a. opføres fem havvindmølleparker, indføres et mål om 500.000 el- og hybridbiler, og der skal gøres en ekstra indsats for at øge energieffektiviteten i virksomheder og bygninger.

- Vi støtter energiaftalen, som hele Folketinget står bag. Men det har været klart for alle, at der er brug for en ekstra indsats frem mod 2030, hvis vi skal leve op til løfterne i Paris-aftalen. Vi kan sagtens blive mere ambitiøse, når det handler om at spare på energien. Det er også glimrende at opføre flere havvindmølleparker, siger Tine Roed, direktør i Dansk Industri.

DI mener, at energiaftalen er for uambitiøs, når det handler om at reducere energiforbruget i virksomheder og bygninger. Derfor giver det god mening, når Socialdemokratiet vil øge indsatsen.

- Det vil gøre det lettere og billigere at opfylde vores klimaforpligtelser, og det vil fremtidssikre vores bygninger.  Samtidig vil det kunne forbedre virksomhedernes konkurrenceevne og skabe vækst og arbejdspladser i de mange danske virksomheder, som er ledende på verdensmarkedet inden for energieffektivitet, siger Tine Roed.

Virksomhederne viser igen og igen, at de er klar til at løfte deres del af ansvaret. En række danske virksomheder har mål om at blive klimaneutrale. Og danske virksomheder leverer mange af de løsninger, der skal til for at løse klimaudfordringen.

På transportområdet vil Socialdemokratiet sætte et mål for antallet af grønne biler og indføre et krav om, at flybrændstof skal bestå af 15 pct. bæredygtigt brændstof i 2030.

- Vi støtter målet om at få flere grønne biler på vejene. Teknologierne udvikler sig med lynets hast, og vi skal i gang med omstillingen. Det er også nødvendigt, at vi får understøttet den grønne omstilling af luftfarten,  siger Tine Roed.

DI støtter Socialdemokratiets forslag om ny klimalov. Den kan være med til at sætte en klar og klog retning for, hvordan vi får reduceret CO2-udledningerne frem mod 2030.

Det er også vigtigt, at vi bliver bedre til at udnytte den vedvarende energi. DI opfordrer derfor den kommende regering til at etablere et Nationalt Forskningscenter for Energilagring.

- Hvis vores elforbrug skal dækkes 100 pct. af grøn strøm, kræver det, at vi bliver i stand til at lagre den vedvarende energi, så vi kan bruge den senere, siger Tine Roed.

Claus Kaae-Nielsen

Claus Kaae-Nielsen

Presserådgiver

  • Direkte +45 3377 3820
  • Mobil +45 2332 6829
  • E-mail clkn@di.dk

Relateret indhold