06.05.19 DI Pressemeddelelse

DI kortlægger betalingsfristerne i erhvervslivet

Dansk Industri kortlægger i en ny analyse med knap 500 virksomheder erhvervslivets oplevelse af de omdiskuterede betalingsfrister.

8 ud af 10 virksomheder oplever ifølge analysen betalingsfrister inden for 60 dage. Kun meget få virksomheder aftaler, at pengene først skal falde efter 90 dage. Små virksomheder aftaler generelt kortere betalingsfrister med deres kunder end store virksomheder – 45 procent af de små virksomheder aftaler betaling inden for 30 dage med deres kunder, viser nogle af resultaterne fra undersøgelsen. 

- Vi har med analysen ønsket at få en klar måling af, hvordan virksomhederne faktisk oplever betalingsfristerne. Bølgerne har gået højt, men med det vi lægger frem nu, får vi for første gang et reelt billede fra virksomhederne selv, siger direktør Kent Damsgaard, DI. 

Ifølge analysen er det især virksomheder med kunder ude i verden eller udenlandske virksomheder som samhandelspartnere, der møder krav om længere betalingsfrister. Knap 60 procent af virksomhederne, som primært opererer på hjemmemarkedet, siger i analysen, at de oplever uændrede betalingsfrister. 

- Der er simpelthen tale om en kulturforskel mellem danske og udenlandske virksomheder. I andre lande opereres der med betydeligt længere betalingsfrister, så hvis man ønsker at gribe politisk ind over for den tendens, er det EU’s regler, man skal kigge på, siger Kent Damsgaard. 

En rapport fra Europa-Parlamentet i 2018 viste, at danske betalingsfrister ligger markant under EU-gennemsnittet med 20 dage mod EU-gennemsnittet på 34 dage.  

Samtidig viser DI-analysen, at en stor del af virksomhederne ikke ønsker ændret lovgivning på området. 37,7 procent svarer, at der ikke skal pilles ved gældende regler om, at det er aftalefriheden, der gælder. Mens kun 8,3 procent ønsker nye danske regler for betalingsfrister. 19,9 procent ser gerne nye fælles EU-regler. 

- Vi skal være glade for, at virksomhederne generelt selv kan finde ud af at aftale sig til en løsning. Der er aftalefrihed i Danmark, og jeg er ovebevist om, at virksomhederne selv er de bedste til at vurdere, hvor korte eller lange betalingsfristerne skal være. 

- Når det er sagt, er der også kommet eksempler frem på virksomheder, som føler sig presset til at acceptere lange betalingsfrister. Derfor kan der godt være et behov for at tage en åben debat om, hvad der er acceptable betalingsfrister. Det efterlyser knap 25 procent af virksomhederne også i undersøgelsen,  siger Kent Damsgaard. 

DI’s analyse peger i øvrigt på, at prisen er den parameter, langt de fleste virksomheder forhandler om. Kun en lille andel inddrager betalingsbetingelser i forhandlingerne.  

Læs hele DI’s kortlægning af betalingsfrister her 

Bo Hjuler

Presserådgiver, journalist

  • Direkte +45 3377 3819
  • Mobil +45 2328 4912
  • E-mail boh@di.dk

Relateret