29.05.19 DI Pressemeddelelse

DI: V-udspil kan styrke dansk erhvervslivs konkurrenceevne

Venstres erhvervsudspil vil efter Dansk Industris mening kunne styrke virksomhedernes konkurrenceevne og forbedre mulighederne for at tiltrække medarbejdere. Det er efter DI’s mening helt afgørende for væksten i Danmark, at virksomheder får bedre muligheder for at tiltrække udenlandsk arbejdskraft, bl.a. ved at sætte beløbsgrænsen ned, som Venstre foreslår.

- Det er et rigtigt fornuftigt udspil, der trækker Danmark i den rigtige retning. Derfor håber jeg, at udspillet kan få politikerne på tværs af Folketinget i gang med at diskutere, hvordan vi skaber et endnu stærkere erhvervsliv og dermed samfund. Det har hidtil i valgkampen været meget overset, hvordan vi skaffer pengene til de mange velfærdsvalgløfter, siger direktør Kent Damsgaard.

Udspillet omhandler en række konkrete forslag, som DI håber kan finde opbakning til i Folketinget.

- Det er positivt, at Venstre i udspillet afsætter 300 mio. kr. årligt til afgiftslettelser, der skal udmøntes i samarbejde med erhvervslivet, og at partiet samtidig entydigt siger, at ingen skatter og afgifter må stige. Det er afgørende at få styrket danske virksomheders konkurrenceevne, så vi kan sikre fremtidens vækst og velstand, og vi så gerne et endnu højere ambitionsniveau på dette område, siger Kent Damsgaard.

DI mener, at en stærk iværksætterkultur er helt essentiel for, at danske virksomheder bliver ved med at udvikle og anvende nye teknologier og muligheder.

Derfor er det rigtig godt, at Venstre har fokus på, hvordan man understøtter iværksætterkulturen - både gennem medejerskab, kapital og uddannelse.

DI er glad for at Venstre tager hårdere fat om administrativt bøvl og byrder, som forringer virksomhedernes konkurrenceevne.

- Det er et vigtigt signal Venstre sender om, at vi skal fortsætte kampen for at fjerne administrative byrder og bøvl, og at Danmark ikke overimplementerer EU-lovgivning. Danske virksomheder sælger deres varer og services over hele Europa, og derfor er det vigtigt, vi ikke laver nationale særregler og benspænd for virksomhederne, siger Kent Damsgaard.

Udspillet omhandler også nogle initiativer, der bidrager til at styrke samfundets og virksomhedernes bidrag til at løfte de globale klimaudfordringer.

-Det er positivt, at Venstre ligesom rigtig mange virksomheder har fokus på FN’s verdensmål. Men det er bestemt også værd at kvittere for, at der i højere grad skal afsættes offentlige forskningsmidler til den grønne omstilling og teknologi, og at Danmark kan gå foran som testland. Det er dog generelt behov for flere forskningsmidler.

Bo Hjuler

Bo Hjuler

Presserådgiver, journalist

  • Direkte +45 3377 3819
  • Mobil +45 2328 4912
  • E-mail boh@di.dk

Relateret indhold