21.06.19 DI Pressemeddelelse

DI: Ærgerligt at EU-landene ikke kunne blive enige om klimamål

På gårsdagens topmøde kunne stats- og regeringscheferne - trods stort pres fra en række EU-lande - ikke blive enige om, at EU skal være CO2-neutral i 2050. EU-landene forsømmer dermed at sætte en fælles retning for klimapolitikken. Det kan gøre den grønne omstilling dyrere og mere besværlig, mener DI.

- Langt de fleste lande støtter målet om, at EU skal være CO2-neutralt i 2050. Og det er meget ærgerligt, at det ikke lykkedes at få de sidste lande med. Det kan betyde, at EU-landene kommer til at gennemføre den grønne omstilling i forskellig hastighed, og det gør omstillingen dyrere og mere besværlig, siger Tine Roed, direktør i DI.

Der er stadig en chance for, at stats- og regeringscheferne på et senere møde kan blive enige om, at EU skal være klimaneutral.  Det bør være en bunden opgave, at EU senest ved udgangen af 2019 træffer denne beslutning.

- Vi håber, at stats- og regeringscheferne i EU vil tage ansvar for at holde temperaturstigningen på kloden under 1 ½ til 2 grader.  Det er ikke alene den rigtige vej for Europa. Det er nødvendigt med et stærkt og vigtig signal til resten af verden inden de internationale klimaforhandlinger senere på året, siger Tine Roed.

Herhjemme diskuteres de nationale klimamål under de igangværende forhandlinger om en ny regering. Et ambitiøst mål i EU havde gjort det lettere for de danske politikere.

- En fælles europæisk indsats vil gøre det billigere at nå de nationale mål, som vi sætter i Danmark. Vi skal gøre så meget som muligt for at begrænse klimaforandringerne uden at sætte vores økonomi og velfærd over styr. Derfor er den manglende beslutning bekymrende, selvom der står i konklusionerne, at et flertal af lande vil arbejde for klimaneutralitet, påpeger Tine Roed.

Tine Roed

Tine Roed

Direktør

  • Direkte +45 3377 3561
  • Mobil +45 2949 4647
  • E-mail tmr@di.dk

Relateret indhold