03.09.19 DI Pressemeddelelse

DI: Kampen mod klimaforandringer skal have topprioritet

Regeringen sætter med klimaloven et meget ambitiøst mål om at reducere CO2-udledningen med 70 procent i 2030. DI er enig i, at kampen mod klimaforandringerne er en afgørende – og bunden opgave. Og vi samarbejder meget gerne med politikerne om at finde de nødvendige løsninger, siger Tine Roed, direktør i DI.

Klimaloven skal sætte rammerne for indsatsen i de kommende år. Regeringen lægger op til, at det bliver en bindende lov – i lighed med budgetloven – som pålægger Folketinget at træffe de nødvendige beslutninger, så man kan nå det ambitiøse mål om 70 procents reduktion af CO2 i 2030.

- Det er helt oplagt at give kampen mod klimaforandringerne topprioritet. Hvis vi ikke formår at sænke udledningen  af drivhusgasser betydeligt, vil konsekvenserne blive uoverskuelige. Det vil vi tage meget alvorligt. Derfor støtter vi regeringens ambition om at sænke udledningen af CO2 med 70 procent i 2030, siger Tine Roed, direktør i DI.

Der skal mange tiltag til, hvis vi skal nå målet. Vi skal udnytte energien mere effektivt. Vi skal investere mere i sol- og vindenergi og blive bedre til at integrere den grønne strøm i alle sektorer. Vores biler skal køre på vedvarende energi, og alle skal bidrage til klimaindsatsen.

Vi kender mange af de teknologier, der skal til, men der bliver også brug for nye, som skal udvikles på vej mod 2030. Derfor er det nødvendigt, at forskningen får et markant løft. Vi er nødt til at gøre vores afgifter tidssvarende og sikre, at de fremmer den grønne omstilling mest muligt.

- Regeringens klimamål er meget ambitiøst, og ingen har endnu hele svaret på, hvordan vi skal opfylde målet. Derfor er det vigtigt, at klimaloven bliver indrettet så fleksibelt, at den tager hensyn til teknologiudviklingen frem mod 2030, siger Tine Roed. 

Hvis vi skal have succes med klimaindsatsen, skal vi vælge de billigste og mest effektive løsninger, så vi bevarer et konkurrencedygtigt erhvervsliv. Det er også afgørende, at vi planlægger indsatsen i samspil med EU og resten af verden,  da Danmark ikke alene kan løse klimaudfordringerne.

- Erhvervslivet er klar til at bidrage. Vi ønsker at blive en aktiv deltager i den fremtidige klimaindsats, ligesom vi har bakket op om den historisk brede energiaftale. Derfor håber vi, at politikerne under forhandlingerne om klimaloven vil sikre, at erhvervslivet bliver inddraget, siger Tine Roed.

Claus Kaae-Nielsen

Claus Kaae-Nielsen

Presserådgiver

  • Direkte +45 3377 3820
  • Mobil +45 2332 6829
  • E-mail clkn@di.dk

Relateret indhold