24.09.19 DI Pressemeddelelse

DI: Klare lyspunkter i ellers skadeligt skatteforslag

Trods stor bekymring fra erhvervslivet påtænker regeringen fortsat at tredoble skatten på generationsskifter i de danske virksomheder med virkning allerede fra nytår. Forslaget bliver en del af regeringens første finanslovsudspil, der ventes inden længe. Men regeringen lægger nu op til at imødekomme erhvervslivets kritik på en række områder rejst af DI

- Tusinder af virksomheder over hele landet står over for et ejerskifte. For mange af disse virksomheder og deres medarbejdere er et generationsskifte i familien én af de foretrukne løsninger, hvis da ellers det kan hænge sammen rent økonomisk. Det bliver nu betydeligt sværere at få til at gå op, og det kan komme til at koste lokal vækst og udvikling, siger DI’s adm. direktør, Lars Sandahl Sørensen.

Sammen med stramningen foreslår regeringen dog nu, at virksomhederne, der generationsskifter, fremover får et retskrav på at kunne betale den skyldige skat over en længere årrække. Det er ifølge DI’s adm. direktør et vigtigt plaster på såret i en ellers uheldig situation.

- Den nye henstandsordning giver virksomhederne øget sikkerhed i en ellers svær proces. Nu får de et retskrav på adgang til ordningen, samtidig med at afdragsperioden bliver længere. Det giver en bedre mulighed for at trække pengene ud løbende, så det går mindre ud over virksomhedens drift, end hvis pengene skulle betales ad én omgang og med det samme, som det kan være tilfældet i dag, siger DI’s Lars Sandahl Sørensen.

DI klar til at bidrage med konkrete løsningsmodeller

DI kvitterer også for, at regeringen samtidig vil indgå i dialog med de relevante parter for at se nærmere på, hvordan man finder frem til værdien af de virksomheder, der skal generationsskifte. En dialog som bl.a. DI vil blive inviteret til at deltage i.

- De ejerledede og familieejede virksomheder skaber job og skattekroner, der kommer os alle sammen til gode, og vi har en fælles interesse i, at deres generationsskifter bliver succeser. En afgørende forudsætning for succes er, at virksomhederne på forhånd kan regne ud, hvor høj skatten bliver. Vi ser derfor frem til at deltage i udarbejdelsen af en model, der skaber en rimelig værdifastsættelse med så klare og enkle kriterier som muligt, siger DI’s adm. direktør.

- Vi vil samtidig opfordre til, at forhøjelsen af skatteprocenten bliver sat i bero, indtil der er udarbejdet en fornuftig metode til værdifastsættelse af virksomhederne, siger Lars Sandahl Sørensen.

Jonas Forup

Jonas Forup

Konsulent

  • Direkte +45 3377 4719
  • Mobil +45 2830 1544
  • E-mail jofs@di.dk

Relateret indhold