09.01.20 Om DI Pressemeddelelse

Ny DI-plan: 80 procent af offentlige indkøb skal være bæredygtige

Kommuner, regioner og stat køber årligt varer for mere end 80 mia. kr., så det er nødvendigt for Danmarks grønne omstilling, at indkøbene bliver mere bæredygtige. Derfor foreslår Dansk Industri, at 80 procent af alle offentlige indkøb skal være bæredygtige i 2025.

Dansk Industri (DI) inviterer nu Danmarks kommuner, regioner og stat til et samarbejde med det mål, at 80 procent af alle offentlige indkøb af alt fra sygeplejeartikler og kontorartikler til it-udstyr og møbler skal være bæredygtige i 2025. Med DI’s 2030-plan som udgangspunkt, har DI sammen med leverandørvirksomhederne til det offentlige lavet en plan med 20 konkrete forslag til, hvordan bæredygtighed kan komme i centrum i alle indkøb.

- Når DI og leverandørerne har sat sig en målsætning om, at 80 procent af alle offentlige indkøb skal være bæredygtige i 2025, så er det noget, der virkelig er nødvendigt for Danmarks grønne omstilling. I et globalt perspektiv er det unikt, at de private leverandører til den offentlige sektor står bag en indsats for mere klimavenlige offentlige indkøb, siger Lars Sandahl Sørensen, adm. direktør i DI.

- Derfor håber jeg, at regeringen, kommuner og regioner tager godt imod forslagene, så vi på tværs af det offentlige og private finder fælles veje, og laver en national strategi for bæredygtige offentlige indkøb.

DI vil i løbet af kort tid invitere centrale ministerier, kommuner og regioner til en rundbordsdrøftelse for at sætte gang i samarbejdet om de ændringer og indkøbsaftaler, som skal sætte skub i en mere bæredygtig offentlig indkøbspolitik i fremtiden.

Det offentlige køber ikke grønt ind

Store forandringer i de offentlige indkøb er afgørende for, at Danmark når regeringens målsætning om reduktion af udledningen af drivhusgasser. Alle sektorer i Danmark skal bidrage til, at Danmark kan nå 70 procents reduktion af drivhusgasser i 2030 – både private og offentlige. For Danmarks virksomheder vurderer i øjeblikket, at det offentlige ikke køber tilstrækkeligt grønt ind. DI har gennemført en survey blandt de største leverandører til det offentlige, og ni ud af 10 mener, at det offentlige fremover bør købe mere bæredygtigt ind. En del af problemet er, at det offentlige ikke køber de grønne varer, men lige så vigtigt er det, at logistik og bæredygtig håndtering af produktet efter brug, kommer i fokus fremover. Alle led skal tænkes med for at sikre bæredygtige indkøb.

- Et snævert fokus på grønne krav til selve produkterne, som det offentlige indkøber, er utilstrækkeligt. Logistik, kontraktkrav, totaløkonomi, indkøbs- og forbrugsmønstre samt fasen, hvor produktet ikke længere kan bruges skal indtænkes, hvis vi for alvor skal levere bæredygtige offentlige indkøb, siger Lars Sandahl Sørensen.

- Med vores 20 forslag som udgangspunkt glæder jeg mig til den videre proces. Der er stor opbakning blandt virksomhederne til en langt mere ambitiøs offentlig indkøbspolitik.

Danmark kan bruge de offentlige indkøbskroner klogere end i dag. Vi kan finansiere indkøb af grønnere og lidt dyrere produkter ved hjælp af besparelser andre steder. Eksempelvis er kravet om dag-til-dag-levering dyrt. Samtidig køber det offentlige mere småt ind end det private. Småindkøb og dag-til-dag-levering af små portioner rengørings- eller kontorartikler – for eksempel ti kuglepenne ad gangen til en daginstitution - er omkostningsfuldt både i penge og CO2. Her kan DI’s nye forslag relativt let skabe mere bæredygtige indkøb – og samtidig spare penge.

Kent Damsgaard

Politisk direktør

  • Direkte +45 3377 3090
  • Mobil +45 2585 3216
  • E-mail ked@di.dk