30.10.20 DI Pressemeddelelse

DI: Aftale om forskningspenge er et pletskud

Regeringen og Folketingets partier er i de årlige forhandlinger om forskningsreserven samt yderligere forskningsmidler nået til enighed om fordelingen af 3,1 mia. kr. Det ligner med DI’s øjne et pletskud i forhold til erhvervslivets ønsker inden for mere grøn og mere teknisk forskning og udvikling.

 - Det her er en rigtig god aftale. Der er klart fokus på grøn forskning og innovation og på at styrke vores teknologi inden for life science, teknisk forskning og innovation. Det kan både være med til at bringe os i mål med den grønne omstilling og medvirke til at fastholde produktion og arbejdspladser i Danmark og skabe vækst, siger underdirektør Mette Fjord Sørensen, DI.

Forskningsreserven er en udløber af globaliseringsaftalen fra 2006, hvor politikerne satte sig for at prioritere en del af forskningsmidlerne. Forskningsreserven udgør ca. 6 procent af det samlede offentlige forskningsbudget, som er på 24,2 mia. kr. i 2021. Derudover indgik 750 mio. kr. fra coronakrigskassen og næsten 900 mio. kr. fra Innovationsfonden i forhandlingerne.

Den grønne forskning og innovation løftes, så der samlet er afsat 2,7 mia. kr. Især Danmarks innovationsfond får en stor rolle i at understøtte udviklingen af ny teknologi og løsninger inden for det grønne område. Fonden skal samlet udmønte 1,2 mia. kr. til det grønne område.

- Særligt for Innovationsfonden er det altafgørende, at pengene går til både at genstarte dansk økonomi og fremme den grønne omstilling. Det sker kun, hvis der er et entydigt fokus på vækst og beskæftigelse, så universiteter og virksomheder sammen kan udvikle morgendagens løsninger til et bedre klima, siger Mette Fjord Sørensen. 

 - Forskning og innovation inden for life science bliver også tilgodeset i årets aftale med 390 mio. kr. til forskning, velfærdsteknologi og sundhed, siger Mette Fjord Sørensen.

- Det er en af Danmarks internationale styrkepositioner, der bidrager med over 140 mia. kr. til eksporten. Det er ekstremt vigtigt, at regeringen og partierne også har fokus på at understøtte life science.

DI hæfter sig også ved, at aftalen rummer penge til at fremme diversiteten i forskningsverden.

- Regeringen og størstedelen af Folketingets partier har styrket Inge Lehmann forskertalentprogrammet, som har fokus på at fremme en mere ligelig kønssammensætning i forskningsmiljøerne. Særligt når kvindelige professorer på de danske universiteter kun udgør 23 procent. Det er vigtigt, at vi får alle talenter i spil, siger Mette Fjord Sørensen.

Det offentlige forskningsbudget for 2021 er på 24,2 mia. kr. svarende til 1,03 procent af BNP og forhandlingerne om finansloven ventes at starter meget snart.

- Det er vigtigt, at politikerne enes om at opretholde samme antal kroner og ører til forskningen som i 2020. Men der er behov for, at vi også fremover sætter ambitionerne endnu højere, så den målsætning på 1 procent af BNP bliver minimumsambitionen. Landene omkring os og EU sætter barren højere, og vi må ikke sakke bagud. Derfor peger vi på i DI, at vi skal investerer 1,5 procent af BNP frem mod 2030, siger Mette Fjord Sørensen.

Yderligere oplysninger fås hos Mette Fjord Sørensen, tlf. 5213 2312, e-mail mfj@di.dk, eller presserådgiver Bo Hjuler, tlf. 2328 4912, e-mail boh@di.dk

Bo Hjuler

Bo Hjuler

Presserådgiver, journalist

  • Direkte +45 3377 3819
  • Mobil +45 2328 4912
  • E-mail boh@di.dk

Relateret indhold