29.10.20 DI Pressemeddelelse

DI: Positivt grønt indkøbsudspil – virksomhederne er klar til at levere grønne løsninger

Dansk Industri byder regeringens nye strategi for grønne offentlige indkøb velkommen. Strategien betyder et stort skridt i retning af at opnå 70 procents reduktion af drivhusgas-ser i 2030, for det offentliges indkøb på 380 mia. kr. har stor betydning for Danmarks grøn-ne omstilling.

- Med dagens udspil tager regeringen fat på at indfri det grønne potentiale i den offentli-ge sektor. Det er vigtigt, at det offentlige viser vejen til den grønne omstilling, og grønne indkøb er et skridt i den rigtige retning. Her ligger en effektfuld bæredygtig løftestang til en årlig værdi af 380 mia. kr., siger Lars Sandahl Sørensen, adm. direktør i Dansk Industri (DI).

- Virksomhederne er klar. Allerede i dag har Danmarks virksomheder mange grønne løs-ninger på hylderne, som kan hjælpe kommuner eller statslige institutioner til et mere kli-mavenligt forbrug. Vi glæder os til at samarbejde om, hvordan vi får strategien til at mate-rialisere sig i reelle grønne indkøb, fortsætter Lars Sandahl Sørensen.

Regeringen indfører som del af udspillet en såkaldt baseline for den offentlige sektors klimaaftryk. Dermed skaber regeringen for første gang et overblik over de mest klimabe-lastende aktiviteter i den offentlige sektor.

- Den nye baseline-måling markerer starten på en faktabaseret tilgang til klimaarbejdet i den offentlige sektor. Et naturligt næste skridt i arbejdet er, at udspillet allerede nu - og ikke ultimo 2021, som regeringen foreslår - bliver fulgt op med en konkret målsætning for klimaindsatsen i kommuner, regioner og stat. Det skal skabe en entydig retning og forplig-telse for aktørerne i den offentlige sektor. DI har tidligere foreslået, at 80 procent af de offentlige indkøb sker bæredygtigt, siger Lars Sandahl Sørensen.

Med strategien følger ikke særskilt finansiering af initiativerne. Mange grønne tiltag i den offentlige sektor kan gennemføres direkte i dag.

- Nye bæredygtige løsninger i den offentlige sektor vil nogle steder føre til højere priser i indkøbet. Det er positivt, at regeringen er indstillet på, at grønne indkøb kan blive dyrere, eksempelvis inden for kollektiv trafik og byggeri – i hvert fald på kort sigt, siger Lars San-dahl Sørensen, der mener, at de økonomiske udfordringer er overstigelige.

- For at realisere de grønne ambitioner må regeringen, kommunalbestyrelser og
regionsråd prioritere skattekronerne og effektivisere opgaveløsningen. Og offentlige ind-købere bør kigge på totalomkostninger i hele et produkts levetid og ikke blot den rå ind-købspris, afslutter Lars Sandahl Sørensen.

Yderligere oplysninger:

Branchedirektør for DI Offentlig-Privat Samarbejde, Jakob Scharff, tlf. 2112 9423 og presserådgiver Lars Bøgeskov på LARB@di.dk eller tlf. 2236 3138

Jakob Scharff

Jakob Scharff

Branchedirektør

  • Direkte +45 3377 3996
  • Mobil +45 2112 9423
  • E-mail jasc@di.dk

Relateret indhold