02.10.20 DI Pressemeddelelse

Ny organisation udpeges som Danmarks nye erhvervsklynge for byggeri og anlæg

Uddannelses- og forskningsministeriet har netop udpeget en ny organisation som den officielle erhvervsklynge for byggeri og anlæg i Danmark. Samtidig imødekommes en ansøgning om midler til at drive klyngen med en bred vifte af aktiviteter i hele landet. Den nye erhvervsklynge slår døren op i januar 2021.

En stribe organisationer er gået sammen om at etablere et nyt samlingspunkt for alle i bygge- og anlægsbranchen, som ønsker viden og samarbejde om innovation, grøn omstilling og ny teknologi. Branchens nye erhvervsklynge er resultatet af, at flere eksisterende organisationer lægges sammen for at skabe ét slagkraftigt mødested for branchens aktører og samtidig gøre det muligt at være til stede overalt i Danmark med kontorer i Albertslund, Odense og Aalborg samt tæt samarbejde med BLOXHUB i København.

- Det er en vigtig anerkendelse af byggeri og anlæg som et centralt erhvervsområde med svar på mange aktuelle samfundsudfordringer. Bygge- og anlægsbranchen spiller en central rolle i den grønne omstilling, og erhvervsklyngen kommer til at levere løsninger på centrale udfordringer inden f. eks. byudvikling og grøn omstilling, men også når det gælder anvendelse af ny teknologi, siger underdirektør i DI Dansk Byggeri Michael H. Nielsen.

- Klyngen har potentiale til at sætte den danske bygge- og anlægsbranche i det internationale førerfelt, når det gælder løsninger inden for grøn bæredygtigt byggeri og byudvikling og dermed også mulighederne for at afsætte danske løsninger globalt, siger Elly Kjems Hove, branchedirektør i DI Byg.

Den nye erhvervsklynge henvender sig til alle aktører i byggebranchen; lige fra rådgivere, entreprenører og håndværkere over materialeproducenter, teknologiproducenter og leverandører til kommuner, bygherrer og investorer samt viden- og uddannelsesinstitutioner.

- Målet er at bringe hele værdikæden sammen om at fremme innovation, produktivitet, eksport og vækst i en branche, som er præget af et stort innovationsbehov, hastig teknologisk udvikling og krav om bæredygtighed og klimatilpasning i såvel materialer, produkter og byggeproces som drift af bygninger og anlæg, siger Michael H. Nielsen, underdirektør i DI Dansk Byggeri.

En stærk kreds bag ny erhvervsklynge

Den nye erhvervsklynge er en non-profit forening ledet af en bestyrelse, som primært vil bestå af repræsentanter fra erhvervslivet.

De to nationale innovationsnetværk InnoBYG og Smart City Cluster Denmark samt den regionale klynge BYG FYN i Odense fusioneres ind i den nye organisation, ligesom dele af Gate 21 i Østdanmark og Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Norddanmark (NBE) bliver del af den nye erhvervsklynge. BLOXHUB i København bliver en tæt strategisk samarbejdspartner.

Bag klyngen står også videninstitutionerne Alexandra Instituttet, Arkitektskolen Aarhus, Danmarks Tekniske Universitet, Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut, FORCE Technology, Kunstakademiets Arkitektskole, Københavns Universitet, Syddansk Universitet, Teknologisk Institut, University College Lillebælt, VIA University College, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet.

Følgende branche- og erhvervsorganisationer står bag klyngen: BAT-Kartellet, Bygherreforeningen, DI Byg og DI Dansk Byggeri, Dansk Håndværk, Danske Arkitektvirksomheder, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, SMV Danmark, TEKNIQ.

Kontakt:

Branchedirektør i DI Byg Elly Kjems Hove, telefon 2949 4500
Underdirektør i DI dansk Byggeri Michael H. Nielsen, telefon 2028 5264

Anette Sørensen

Anette Sørensen

Chefkonsulent

  • Direkte +45 7216 0213
  • Mobil +45 3036 0265
  • E-mail anes@di.dk

Relateret indhold