18.12.20 DI Pressemeddelelse

Borgernes ret til selvbestemmelse er klemt af nye frikommuneforsøg

Et flertal i folketinget har indgået en aftale om frikommuneforsøget på ældreområdet, der følger efter tilsvarende aftaler på skole- og dagtilbudsområdet. Formålet med forsøgene er, at kommunerne i videst muligt omfang får mulighed for at fravige statslige og kommunale regler i bestræbelserne på at finde nye veje i opgaveløsningen. Det er positivt, men desværre har regeringen denne gang givet mulighed for, at borgernes rettigheder om frit valg suspenderes i frikommunerne.

DI bakker grundlæggende op om, at de kommunale velfærdsleverandører befries fra administration og bureaukrati, men finder det stærkt bekymrende, at det skal ske på bekostning af borgernes rettigheder.

- Det er grundlæggende en god idé, at de kommunale ledere og medarbejdere sættes fri af store dele af de statslige og kommunale love og regler. Det kan nemlig bidrage til, at der kommer mere fokus på resultatet, altså kvaliteten af velfærden, siger branchedirektør i DI Jakob Scharff.

Men modsat aftalen på dagtilbudsområdet, hvor forældres ret til at vælge et privat alternativ blev en såkaldt hegnspæl, har kommunerne i forsøget på ældreområdet mulighed for at suspendere de ældres rettigheder til at vælge en privat leverandør. Og det vækker kritik fra DI.

- Aftalen indebærer, at centrale borgerrettigheder som det frie valg og de private leverandørers mulighed for at levere et alternativ til borgerne kan tilsidesættes i kommunerne. Dermed sætter partierne med aftalen kommunernes opgavevaretagelse og ikke borgerne i centrum. Det er helt forkert, siger Jakob Scharff og fortsætter:

- At de kommunale leverandører kan fritages for de regler, der vedrører deres opgavevaretagelse, behøver jo ikke at være på bekostning af borgernes rettigheder. Det begrænser jo ikke kommunens handlefrihed, at nogle borgere foretrækker et privat alternativ. Tværtimod vil der jo stadig være rig mulighed for, at kommunerne kan prøve nye løsninger i samspil med de borgere, der har valgt kommunen som leverandør, siger Jakob Scharff.

I aftalen fremgår det, at kommunerne skal vurdere konsekvenserne, hvis de ophæver kontrakter med private leverandører, samt at regeringen i dialog med de tre kommuner vil sikre, at ældre borgere fortsat har mulighed for at få et andet tilbud i tilfælde af utilfredshed med den leverede hjælp. Men DI advarer kommunerne om langsigtede konsekvenser, hvis private leverandører udelukkes.

- Hvis borgerne kun får tilbudt et andet kommunalt tilbud, hvis de ikke er tilfredse, er det jo ikke meget værd. Omkring hver tredje hjemmehjælpsmodtager har i dag valgt en privat leverandør, fordi de mener, at de med dem får den bedste hjemmehjælp. Det er meget usikkert, om de igen vil få mulighed for at vælge et privat alternativ, hvis de private leverandører udelukkes i tre år, siger Jakob Scharff.

Flere oplysninger:

Branchedirektør for DI Service og chef for DI Offentlig-Privat samarbejde Jakob Scharff, 2112 9423

Jakob Scharff

Jakob Scharff

Branchedirektør

  • Direkte +45 3377 3996
  • Mobil +45 2112 9423
  • E-mail jasc@di.dk

Relateret indhold