06.12.20 DI Pressemeddelelse

DI: Aftale om finanslov tager flere skridt mod grøn genopretning

Med dagens aftale om finansloven 2021 mellem regeringen, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet kommer partierne med flere målrettede tiltag, som tager flere skridt mod grøn genopretning og bidrager til at sætte gang i hjulene i mange af landets små og mellemstore virksomheder. Samtidig kommer partierne med tiltrængt hjælp til danske oplevelsesvirksomheder og understøtter de mange job i byggebranchen og servicevirksomhederne ved at udvide og forbedre BoligJobordningen. Det glæder DI, som dog ser frem til at se finansloven og aftalen om grøn skattereform i sin helhed.

- Det er en god aftale, som kan være med til at bane vejen for en grøn genopretning af Danmark. Aftalen er fuld af tiltag, som DI og vores virksomheder har arbejdet for og efterlyst. Eksempelvis ved at sætte gang i mere grøn iværksætteri og give hjælp til omstilling i vores SMV’er. Og med de syv nye regionale vækstteams kan vi få sat endnu mere spot på, hvordan vi bedst muligt skaber ny udvikling og gang i hjulene i alle dele af landet, siger adm. direktør Lars Sandahl Sørensen.

- De danske SMV’er er rygraden i vores erhvervsliv, og de spiller en helt central rolle for udviklingen og sammenhængskraften over hele landet. Derfor har vi i dén grad en fælles interesse i at sørge for, at vi med krisen her ikke mister sunde virksomheder – men udvikler dem, siger DI-direktøren.

Han understreger, at dagens aftale skal ses i tæt sammenhæng med aftalen om en grøn skattereform.

- Med denne aftale nærmer vi os en samlet finanslov for 2021. Vi afventer fortsat forhandlingerne om grøn skattereform, hvor politikerne skal bevise, at de kan skabe en grøn omstilling, der både styrker klimaet og virksomhedernes konkurrenceevne. DI har lagt vores bud frem hvordan det kan lade sig gøre. Vi håber fortsat, at politikerne finder sammen om en reform, der ikke ødelægger konkurrenceevnen for rigtig mange virksomheder, som regeringens forslag gør i sin nuværende form. Det skal der til for, at den samlede finanslov er godkendt herfra, siger DI-direktøren.

Han glæder sig over, at partierne også er klar med nye tiltag, som kan hjælpe de mange oplevelsesvirksomheder, som er ramt af coronakrisen.

- Det har godt og rigtigt, at partierne også sætter gang i nye aktiviteter i oplevelsesvirksomhederne ved eksempelvis at fritage gavekort på oplevelser for skat, hvis arbejdsgivere giver det til deres medarbejdere. Det er et rigtig fint tiltag – og udtryk for, at vi kan og skal hjælpe hinanden på tværs af brancher og i det hele taget tænke i nye kreative løsninger. Turisme- og oplevelsesvirksomhederne er dog hårdt ramt af krisen, og der bliver uden tvivl for yderligere hjælp og tiltag her, siger DI-direktøren.

DI-direktøren peger på, at den midlertidige lempelse af BoligJobordningen i 2021 vil være til stor gavn for arbejdspladser i både byggebranchen og servicebranchen – og samtidig baner vejen for flere grønne renoveringer.

- Udvidelsen af BoligJobordningen vil understøtte udviklingen i rigtig mange af vores byggevirksomheder og servicevirksomheder, så danskerne næste år forhåbentlig sætter gang i nye grønne renoveringer, efterspørger flere serviceydelser og i det hele taget veksler sort arbejde til hvidt. Det er helt rigtigt at gå den vej, og vi så gerne, at ordningen bliver gjort permanent, og det bliver muligt for danskerne at pulje fradragene til store renoveringsprojekter, siger adm. direktør Lars Sandahl Sørensen, DI.

DI ser desuden positivt på, at politikerne har reserveret midler til at tage bestik af corona-udviklingen. Det er ifølge DI centralt, at Danmark kan handle hurtigt i løbet af det kommende år, som situationen udvikler sig.

Per Geckler Møller

Per Geckler Møller

Vicedirektør

  • Direkte +45 3377 3836
  • Mobil +45 2949 4434
  • E-mail pgm@di.dk

Relateret indhold