11.12.20 DI Pressemeddelelse

DI: EU’s nye klimamål er en milepæl for den grønne omstilling

EU-landene skruer op for klimaambitionerne med en ny målsætning om 55 procent CO2-reduktion i 2030. Det giver mange nye eksportmuligheder for danske virksomheder, der står på spring for at udrulle nye grønne teknologier til hele Europa. Derudover skal EU’s CO2-kvotesystem ændres. DI’s adm. direktør opfordrer til, at systemet indrettes, så den grønne omstilling bliver lettere og billigere for vores samfund.

Efter langvarige forhandlinger er medlemslandene på dagens EU-topmøde blevet enige om at hæve EU’s klimaambitioner. Det bindende 2030-mål for reduktionen i CO2-udledningen hæves fra 40 til 55 procent. Dermed tager EU-landene et væsentlig skridt mod at realisere målsætningen om et klimaneutral EU i 2050. De højere europæiske klimaambitioner vækker stor glæde i Danmarks største erhvervsorganisation, Dansk Industri.

- Det er en milepæl, at EU har vedtaget et ambitiøst klimamål for 2030. Det har vi kæmpet hårdt for sammen med regeringen og Folketinget, så det er en god nyhed både for Danmark og for klimaet. Jo højere Europas klimaambitioner er, jo bedre indfrier vi også vores egne klimaambitioner, siger Lars Sandahl Sørensen, adm. direktør i DI.

Han understreger, at det er vigtigt for at skabe vækst og arbejdspladser i Danmark, at både de høje klimaambitioner og prisen for at udlede CO2 i videst muligt omfang følges ad i Danmark og i Europa, så konkurrencevilkårene ikke bliver skævvredet. Det er med til at sikre, at Danmark bedst muligt kan fastholde rollen som grønt foregangsland.

- Danmarks muligheder for at nå vores mål om 70 procent CO2-reduktion i 2030 afhænger af en ambitiøs EU-indsats. Fremover kan danske virksomheders grønne teknologier udrulles i større skala i Europa. Dermed kan vi levere et stort bidrag til den grønne omstilling og samtidig skabe vækst og arbejdspladser, siger DI-direktøren.

Dagens aftale indebærer, at EU-landene får visse frihedsgrader, i forhold til hvilke teknologier og indsatser der skal nedbringe CO2-udledningen. Det er på betingelse af, at initiativerne bidrager til en tættere integreret energiinfrastruktur i EU. Det vil i praksis kræve massive investeringer i vedvarende energi, energieffektiviseringer, elektrificering af infrastrukturen og produktion af hydrogen. Det er alle områder, hvor danske virksomheder er frontløbere – og står stærkt i den globale konkurrence.

- Danske virksomheder har i mange år udviklet de teknologier, der kan gøre det muligt at indfri EU’s klimamål i 2030. Derfor ser vi selvfølgelig gerne, at EU også skruer endnu mere op for ambitionerne på en række områder, hvor danske virksomheder virkelig kan være med til at gøre en mærkbar forskel. Det vil både gavne klimaet, men så sandelig også dansk eksport, arbejdspladser og økonomi, siger Lars Sandahl Sørensen.

EU-landene vil også ændre EU’s CO2-kvotesystem for at realisere klimamålene. Det er endnu uklart, hvordan kvotesystemet skal ændres, men landene er enige om, at kvotesystemet skal styrke incitamentet til at nedbringe CO2-udledningen.

- EU’s CO2-kvotesystem skal gøres stærkere og sætte endnu mere skub i de grønne investeringer. En fælles og højere CO2-pris i EU vil gøre den danske grønne omstilling lettere og mere omkostningseffektiv. Opgaven for den danske regering bliver at tænke EU’s kvotesystem og Danmarks grønne skattereform tæt sammen, så danske virksomheder selvfølgelig ikke beskattes to gange for samme udledning. Det gavner ikke klimaet – og bestemt heller ikke dansk økonomi, siger Lars Sandahl Sørensen.

2030-målet for reduktionen i EU’s CO2-udledning skal indgå i EU’s nye klimalov. Rådet forhandler stadig med Europa-Parlamentet, som kræver et klimamål på 60 procent i 2030. Uanset om aftalen lander på 55 eller 60 procent, vil der være tale om et højt mål for reduktionen i CO2-udledningen, som imødekommer Danmarks ambitiøse klimapolitik.

Ditte Rieland

Ditte Rieland

Presserådgiver

  • Direkte +45 3377 4951
  • Mobil +45 2246 7822
  • E-mail dirh@di.dk

Relateret indhold