11.12.20 DI Pressemeddelelse

Sandahl: Vi skal kæmpe for et endnu stærkere og mere klimaambitiøst EU

Det er det internationale samarbejde og eksporten af ikke mindst grønne produkter, som skal trække os ud af den nuværende krise. Derfor bør den danske regering presse på over alt for at få hævet de grønne ambitioner. Det gælder ikke mindst i EU, sagde DI’s adm. direktør Lars Sandahl Sørensen på dagens møde i Grønt Erhvervsforum.

Eksporten er en helt central drivkraft for den økonomiske vækst i Danmark. Den skaber arbejdspladser og sikrer penge til velfærd og investeringer i fremtiden – og ikke mindst klimaindsatsen. Størrelsen af eksporten inden for energieffektive teknologier, vedvarende energi, miljøteknologi og rådgivning afhænger helt af klimaambitionerne i de lande, vi eksporterer til.

- Vi er et land, der har viljen og evnerne til at gå foran i kampen for et bedre klima. Men vi skal have de andre lande med – både for klimaets skyld og vores egen skyld. Derfor skal vi kæmpe for, at vi får et endnu stærkere og mere klimaambitiøst EU, siger Lars Sandahl Sørensen, adm. direktør i DI.

Her til morgen blev EU’s stats- og regeringschefer enige om at hæve klimamålet, så EU-landene samlet set skal reducere udledningen af CO2 med mindst 55 procent i 2030. Det er en fremragende aftale for EU og Danmark, mener DI.

- Vi skal se EU som en grøn motor. Vi kommer billigere og langt mere effektivt i mål med vores nationale indsats, hvis der er en tæt sammenhæng til det, der foregår i EU. Og så vil et grønnere EU gavne klimaet og vores eksport, vækst og beskæftigelse, siger Lars Sandahl Sørensen.

I de kommende to år vil milliarder af euro flyde fra EU’s genopretningsfond til medlemslandene. EU Kommissionen har slået fast, at mindst 37 procent skal gå til grøn omstilling og 20 procent til investeringer i digitalisering. DI mener, at en langt større del af pengene bør gå til grøn omstilling og digitalisering.

- Hvis vi gør det rigtigt, kan vi skabe nye muligheder for europæisk erhvervsliv. Det kræver, at en større del af pengene går til den grønne omstilling. Industrien og bygningerne i Europa trænger til at blive moderniseret og energieffektiviseret. Og vi skal i gang med at udvikle nye teknologier som Power-to-X og CO2-fangst. Lad os bruge pengene fra genopretningsfonden til at komme i gang, siger Lars Sandahl Sørensen.

Erhvervslivet Klimaalliance – der består af DI Energi og Dansk Energi – har op til mødet i Grønt Erhvervsforum præsenteret en pjece med en række bud på, hvad regeringen skal arbejde for i EU.

- Når vi er flere, der går i samme retning, vil udviklingen ske hurtigere og langt mere effektivt. Vi får svært ved at nå vores eget mål om 70 procents CO2-reduktion uden EU. Og de øvrige EU-lande får svært ved at opfylde deres nationale mål uden at hente hjælp hos de mange grønne danske virksomheder, siger Lars Sandahl Sørensen.

 

Claus Kaae-Nielsen

Claus Kaae-Nielsen

Presserådgiver

  • Direkte +45 3377 3820
  • Mobil +45 2332 6829
  • E-mail clkn@di.dk

Relateret