19.02.20 DI Pressemeddelelse

DI: Borgere og virksomheder får gavn af EU’s nye digitale strategi

Det skal både være nemmere og mere sikkert at bruge data og kunstig intelligens – og vi skal bruge begge dele meget mere i Europa. Sådan lyder det i en ny digital strategi for Europa, som ledende næstformand i EU-Kommissionen Margrethe Vestager præsenterede i Bruxelles i dag. Dansk Industri ser meget positivt på strategien – og opfordrer den danske regering til at følge trop.

- EU-landene skal være de bedste i verden til at bruge data og kunstig intelligens på en ansvarlig måde, der som en selvfølge respekterer og passer på borgernes personlige oplysninger. Det kan blive en kæmpe fordel for danske og europæiske virksomheder, hvis vi griber det rigtigt an. Med strategien fra Vestager har Kommissionen taget et stort skridt i den rigtige retning, siger direktør i DI, Lars Frelle-Petersen.

EU-Kommissionen vil både give borgerne kontrol over deres personlige oplysninger og give virksomheder og myndigheder muligheder for at bruge de store mængder data, som digitaliseringen har givet adgang til. Det kan  give europæisk erhvervsliv et tiltrængt konkurrenceløft i anvendelsen af data og kunstig intelligens.

- Vi tror på, at en europæisk vej baseret på regler og værdier vil kunne give danske virksomheder en konkurrencefordel, når vi skal konkurrere på globalt plan. At digitalisering ”made in EU” bliver synonymt med ansvarlighed og tillid. Vi er i Danmark gået foran og er ved at etablere en mærkningsordning for virksomheder, der anvender data ansvarligt. Jo større tillid, borgerne har til virksomhederne og de digitale løsninger, jo bedre står vi,  siger Lars Frelle-Petersen.

Baggrunden for den nye strategi er, at EU halter efter både USA og Kina i forhold til at skaffe adgang til data og anvende den. Med den nye europæiske strategi vil Kommissionen gennem lovgivning, investeringer og bedre it-kompetencer fremme, at europæiske virksomheder får adgang til mere data og klare regler for at anvende kunstig intelligens.

- Alle virksomheder – fra grusgrave til advokatvirksomheder - er på vej til at blive digitale, og derfor bliver adgang til data så vigtigt. Uden data, ingen digitalisering. Her kan EU sikre, at vores virksomheder har sikkerhed for forsyninger. Men det kræver, at vi får skabt et system, hvor det er en god forretning at dele data – at virksomheder, det offentlige og forbrugere får noget ud af at deltage. Her bliver der noget, vi skal øve os på, siger Lars Frelle-Petersen.

Erhvervslivet kan ved hjælp af kunstig intelligens og store mængder data udvikle nye og mere brugertilpassede produkter, og sundhedssektoren kan få hjælp til at udvikle bedre forebyggelse og behandling.

- Vi skal bruge de nye digitale teknologier i langt højere grad til at løse nogle af de store samfundsudfordringer. Det gælder også indsatsen for et bedre klima. Derfor er det også vigtigt, at den danske regering følger trop og får sat digitalisering højere op på dagsordenen og snarest kommer med en samlet strategi for digitalisering herhjemme, siger Lars Frelle-Petersen.

Yderligere oplysninger fås hos chef for digitaliseringspolitik Christian Hannibal, tlf. 2064 4872, e-mail chhn@di.dk eller presserådgiver Bo Hjuler, tlf. 2328 4912, e-mail boh@di.dk

Bo Hjuler

Bo Hjuler

Presserådgiver, journalist

  • Direkte +45 3377 3819
  • Mobil +45 2328 4912
  • E-mail boh@di.dk

Relateret indhold