24.02.20 DI Pressemeddelelse

DI: Regeringens robotstrategi kan løfte dansk erhvervsliv

Regeringen præsenterede i dag sin robotstrategi, som både skal støtte den rivende udvikling i den danske robotbranche og samtidig øge anvendelsen af robotter i dansk erhvervsliv. Dansk Industri mener, at strategien kan bidrage til at udvikle erhvervslivet og samtidig øge den grønne omstilling.

- Det skal ikke være Hollywood, men Danmark der er kendt for robotter. Derfor er regeringens strategi vigtig for at styrke Danmark som et land, hvor vi bygger og bruger verdens bedste robotter, siger chef for digitaliseringspolitik i DI, Christian Hannibal.

Regeringen vil med den nye strategi øge udviklingen og anvendelsen af robotter blandt andet til gavn for den grønne omstilling. Strategien vil på 11 konkrete områder søge at skabe gode rammer for udvikling og brug af robotter i Danmark. Blandt andet fokuserer strategien på at skabe gode uddannelses-, forsknings-, og innovationspolitiske rammer for robotteknologi i Danmark.

- Det er godt, at regeringen lægger en strategi for at fremme udvikling og anvendelse af robotter i Danmark. Det bakker vi op om i DI, f.eks. gennem vores egen flerårige indsats ”Tech der tæller”, hvor vi bl.a. vil inspirere virksomhederne til at øge anvendelsen af robotter, siger Christian Hannibal.

Danske robotvirksomheder og universiteter har en international styrkeposition i forhold til at udvikle den særlige form for robotter, der arbejder tæt sammen med mennesker - kollaborative robotter. På få år er det lykkedes robotindustrien at vokse betydeligt og udvikle sig til lidt af eksporteventyr. Samtidig viser strategien, at der er flere danske virksomheder, der for alvor kunne tage teknologien til sig.

- Vi skal have flere virksomheder til at investere i deres første eller næste robot, så de kan være med til at styrke produktiviteten, forhindre nedslidning og øge kvaliteten og understøtte den grønne omstilling, siger Christian Hannibal.

Danske industrivirksomheder har førertrøjen på med anvendelse af robotter i Europa, men nabolande som Sverige og Finland ligger næsten på niveau. Indtil nu har det dog været de større danske industrivirksomheder, der har drevet udviklingen inden for brugen af robotter.

- Den nationale robotstrategi viser ganske fint bredden i potentialer for robotter. Hvis vi skal beholde en førerposition på robotområdet, så skal vi få teknologien ud i den offentlige sektor og ikke mindst i de små og mellemstore virksomheder.  Det kræver visioner og investeringsvilje, siger Christian Hannibal.

DI vil nu bidrage til at føre regeringens visioner ud i livet og gøre Danmark til verdens bedste robotland blandt andet ved at nedsætte en robottaskforce. Her skal nogle af landets robotvirksomheder komme med deres bud på, hvordan potentialet for robotterne kan foldes endnu mere ud.

Robottaskforcen, der består ledere fra bl.a. af robotproducenter, rådgivere og systemintegratorer, samles første gang onsdag den 15. april i Industriens Hus.

Yderligere oplysninger fås hos chef for digitaliseringspolitik Christian Hannibal, tlf. 2064 4872, e-mail chhn@di.dk, eller presserådgiver Bo Hjuler, tlf. 2328 4912, e-mail boh@di.dk

Bo Hjuler

Bo Hjuler

Presserådgiver, journalist

  • Direkte +45 3377 3819
  • Mobil +45 2328 4912
  • E-mail boh@di.dk

Relateret indhold