10.03.20 DI Pressemeddelelse

DI: Hjælpepakke er et første vigtigt skridt for virksomheder og arbejdspladser

Over hele landet mærker danske virksomheder effekterne af coronavirussen – både i forhold til håndteringen af smitten og til store forretningsmæssige konsekvenser. Derfor ser Danmarks største erhvervsorganisation positivt på, at regeringen nu præsenterer en første hjælpepakke, der på flere fronter giver en håndsrækning til de mange virksomheder og arbejdspladser, der er i klemme.

- Vi taler dagligt med hundredvis af virksomheder og arbejdspladser, som frygter for effekterne af coronavirus. Det gælder både de særligt udsatte brancher og i erhvervslivet generelt, hvor der i tiltagende grad frygtes problemer med likviditeten. DI har over de seneste par uger været i tæt dialog med regeringen og myndighederne, og pakken i dag er et godt første skridt og falder på et tørt sted. Det er vigtigt – også for, at vi kan værne bedst muligt om dansk økonomi, siger adm. direktør Lars Sandahl Sørensen, DI.

Han vurderer, at de særlige tiltag fra regeringen om at udskyde betaling af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, momsindbetalinger og aconto selskabsskat vil bidrage til at holde mange virksomheder oven vande.

- Der er akut brug for en redningsplanke til de virksomheder og arbejdspladser, som er presset på likviditeten, og det får vi med regeringens hjælpepakke i dag. Så fortsætter vi den tætte dialog om, hvad der er brug for af yderligere tiltag – tingene udvikler sig jo dag for dag. Derfor er vi også glade for, at regeringen etablerer en taskforce sammen med erhvervslivet, så vi har en klar, fælles forståelse for udviklingen, siger DI-direktøren.

Han glæder sig over, at pakken også indeholder særlige initiativer til at hjælpe de arrangører og spillesteder, der er ramt af, at arrangementer med over 1.000 deltagere er aflyst i marts.

- Virksomhederne i oplevelsesindustrien er selvfølgelig særligt hårdt ramt af aflysningerne af større arrangementer, og derfor har vi opfordret til, at der kom en særlig løsning målrettet dem. Det er positivt, og det er nødvendigt, at det nu kommer, siger Lars Sandahl Sørensen.

Han anerkender dagens tiltag for at hjælpe virksomheder og arbejdspladser som et første vigtigt skridt. I den kommende tid bliver det afgørende at få løst de yderligere udfordringer, som rammer virksomhederne, danske arbejdspladser og dansk økonomi.

- Vi står med nogle helt særlige udfordringer inden for luftfarten og transporten, som vi skal have løst sammen med regeringen. Og så har vi helt generelt brug for at finde en model for, hvordan vi håndterer den situation, at virksomhederne i stadig større grad må sende både syge og raske medarbejdere hjem. Den økonomiske byrde kan virksomhederne selvfølgelig ikke bære alene, og også her ser vi frem til sammen med regeringen at finde en brugbar løsning for virksomhederne og for hele vores samfund, siger Lars Sandahl Sørensen.

DI opfordrer samtidig til, at regeringen og myndighederne i den kommende tid sikrer, at virksomhederne får klarere juridiske rammer for situationen ved at komme med påbud til virksomhederne, hvor der indtil videre er givet anbefalinger.

- Virksomhederne følger jo nøje de retningslinjer, der kommer fra myndighederne, så vi bidrager til at mindske smittefaren og passer bedst muligt på medarbejderne. Som vi også har tilkendegivet over for regeringen og myndighederne, ser vi dog meget gerne, at retningslinjerne får karakter af påbud, så vi i alle henseender får helt klare linjer i en utroligt vanskelig situation, siger Lars Sandahl Sørensen.

Per Geckler Møller

Per Geckler Møller

Vicedirektør

  • Direkte +45 3377 3836
  • Mobil +45 2949 4434
  • E-mail pgm@di.dk

Relateret indhold