18.03.20 DI Pressemeddelelse

DI og Dansk Byggeri: Hold fast i samarbejdet med private - og sæt anlægs- og renoveringsarbejder i gang nu

Coronavirus har sat store dele af det danske samfund i stå, og det skaber alvorlige problemer i de private virksomheder. Lars Sandahl Sørensen, adm. direktør i DI og Lars Storr-Hansen, adm. direktør i Dansk Byggeri opfordrer de offentlige myndigheder til at holde fast i de eksisterende kontrakter og igangsætte anlægs- og renoveringsarbejder hurtigst muligt.

Den offentlige sektor er en stor og central kunde hos mange private virksomheder, og nedlukningen kan blive fatal, hvis det betyder aflyste ordrer.

- Vi hører fra virksomhederne, at mange offentlige kunder har annulleret eller udskudt ordrer og leverancer med henvisning til den aktuelle coronakrise. Dermed mister virksomhederne det arbejde og den omsætning, der er så nødvendig for at holde hånden under beskæftigelsen. Derfor vil vi kraftigt opfordre alle offentlige myndigheder til at holde fast i kontrakterne, siger Lars Sandahl Sørensen, adm. direktør i DI.

DI udsendte tidligere på ugen et brev til de offentlige myndigheder med en klar opfordring til, at de skal fastholde samarbejde med de private leverandører, udvise den nødvendige fleksibilitet og understøtte virksomhedernes likviditet med fremrykning af betalinger og udskydelse af opkrævninger. Dansk Byggeri er enig og bakker op om opfordringen fra DI.

- Det er en meget alvorlig situation, vi står i. Virksomheder mangler generelt ordrer for at kunne holde på medarbejderne, og i den situation er aflysninger og forsinkelser fra staten, regionerne og kommunerne, det sidste, der er brug for. Tværtimod kan eksempelvis kommunerne hjælpe rigtig meget, hvis de fremrykker allerede besluttede anlægs- og renoveringsarbejder og overvejer, om de skal udnytte, at skoler og daginstitutioner står tomme til at få udført nogle tiltrængte reparationer og moderniseringer, siger Lars Storr-Hansen, adm. direktør i Dansk Byggeri.

DI og Dansk Byggeri opfordrer de offentlige myndigheder til at gøre alt, hvad de kan, for at bevare mest mulig aktivitet i virksomhederne for at begrænse de langsigtede konsekvenser af coronakrisen. Det er f.eks. vigtigt, at aktiviteter på byggepladserne ikke bliver sat i stå, fordi byggemøder bliver udskudt eller aflyst, eller der mangler tilsyn fra offentlige bygherrer. Ifølge Lars Storr-Hansen er virksomhederne klar til at give tilbud på nye opgaver med kort varsel, da mange medarbejdere også her sidder hjemme og er parate.

- Der er absolut ingen grund til at vente med at få sat gang i arbejdet. Det er nu, virksomhederne har brug for ordrer, da tiltagene for at bremse smitten med coronavirus lægger en meget stor dæmper på aktiviteten også i bygge- og anlægsbranchen, siger Lars Storr-Hansen.

DI’s adm. direktør er enig.

- Jeg kan forstå, at vores opfordring til at overveje at forlænge nogle af tilbudsfristerne er blevet opfattet som en generel opfordring. Det er en misforståelse. De opgaver, der kan sættes i gang nu og her eller med kort varsel bør bestemt ikke udskydes. Det bør sættes i gang hurtigst muligt, siger Lars Sandahl Sørensen.

Per Geckler Møller

Per Geckler Møller

Vicedirektør

  • Direkte +45 3377 3836
  • Mobil +45 2949 4434
  • E-mail pgm@di.dk

Relateret indhold