24.03.20 DI Pressemeddelelse

DI: Regeringen bør suspendere det kommunale anlægsloft

Mange kommuner kigger lige nu på renoverings- og anlægsprojekter, de kan sætte i gang. Men de frygter at få problemer med det kommunale anlægsloft. DI opfordrer derfor regeringen til at suspendere anlægsloftet i år i lyset af coronakrisen.

- Det er helt oplagt, at regeringen suspenderer anlægsloftet i lyset af den særlige situation, vi er havnet i. Kommunerne skal ikke vente, til coronaepidemien klinger af, men sætte opgaverne i gang nu. Man kan lige så godt løse nogle opgaver nu, som alligevel skal løses på et tidspunkt. Det giver nemlig samtidig mulighed for at holde hånden under virksomheder og job i bygge- og anlægsbranchen i denne vanskelige periode, siger direktør Kent Damsgaard, DI.

- Der er en lang række opgaver, som med fordel kan fremrykkes. Der kan laves energirenoveringer, og man kan sætte gang i forskellige typer klimatilpasningsprojekter, som afbøder effekterne af et ændret klima. Det er også muligt at fremrykke større anlægsinvesteringer i bygninger og infrastruktur, siger DI-direktøren.

- De kommunale bygninger står lige nu tomme, så der er god mulighed for at udføre arbejde uden at genere den almindelige drift. Det samme gælder mange af anlægsprojekterne, der i den kommende periode vil være mindre til gene, siger Kent Damsgaard.

DI minder om, at det i den forbindelse er vigtigt, at bygherrer, entreprenører og håndværkere samarbejder om at organisere arbejdet, så det bliver udført forsvarligt med mindst mulig risiko for spredning af smitte.  Det kan f.eks. være at arbejde i små hold – evt. forskudt af hinanden – og sikre tilstrækkelig hygiejne. På den måde kan vi forsvarligt holde byggepladser åbne under coronakrisen.

Jonas Forup

Jonas Forup

Konsulent

  • Direkte +45 3377 4719
  • Mobil +45 2830 1544
  • E-mail jofs@di.dk

Relateret indhold