11.03.20 DI Pressemeddelelse

Erhvervslivet er klar til at genanvende deres emballage

Dansk erhvervsliv vil påtage sig opgaven med at genanvende de store mængder pap, plastik, glas og metal, der bruges til emballage. Dansk Industri, Dansk Erhverv og Landbrug & Fødevarer erklærer sig parat til at oprette en såkaldt kollektivordning, hvor virksomhederne kan løfte ansvaret i fællesskab.

Fra 2025 pålægger EU-lovgivning virksomhederne ansvaret for, at de emballager, som de sætter på markedet, bliver genanvendt, og at der er incitament til at designe genanvendelige emballager. I 2030 skal minimum 65 pct. af emballagen genanvendes.

Folketinget er i gang med at behandle et lovforslag om rammen for den danske implementering af EU's regler om et producentansvar for emballager. Erklæringen fra de tre organisationer sender et klart og tydeligt signal til Folketinget om, at erhvervslivet er klar til at påtage sig ansvaret.

Organisationerne mener, at omstillingen til cirkulær økonomi er så vigtig, at det er afgørende, at erhvervslivet står sammen for at sikre, at vi opnår det store potentiale, der ligger i cirkulær økonomi og genanvendelse. Derfor er parterne enige om, at der skal etableres én ordning for den emballage, der ender hos borgeren. Det er en god løsning for miljøet, borgerne og de virksomheder, der skal leve op til kravene.

Kollektivordningen vil løfte det juridiske og praktiske ansvar for håndteringen af emballageaffaldet for alle de omfattede virksomheder, der ikke ønsker at løfte ansvaret selv. Det er vigtigt at understrege, at det ikke er en lukket klub. Organisationen skal være åben og samarbejde med alle virksomheder, der er underlagt regler om producentansvar og desuden være i tæt dialog med affaldsverdenens aktører.

Vi vil arbejde efter fire principper: borgervenlighed, miljøeffekt, omkostningseffektivitet og konkurrenceneutralitet.

Borgerne skal møde et enkelt og miljøeffekt system. Indsamlingssystemet skal være tilpasset nationale standarder, og borgerne skal kunne stole på, at deres emballager bliver genanvendt på en effektiv måde.

Erklæringen er første skridt mod etableringen af den ordning, der juridisk og praktisk kan løfte producentansvaret for de producenter, der ønsker at gøre det i fællesskab med andre virksomheder.

Læs erklæringen her

Hvis pressen ønsker at komme i kontakt med organisationerne bag erklæringen, kan det ske hos følgende:
Dansk Industri, DI presserådgiver Claus Kaae-Nielsen på clkn@di.dk eller 23326829
Dansk Erhverv, chefkonsulent Lisbet Hagelund på lih@danskerhverv.dk eller 41870830
Landbrug og Fødevarer, pressekonsulent Mille Marie Christensen på mic@lf.dk eller 61702047

Claus Kaae-Nielsen

Claus Kaae-Nielsen

Presserådgiver

  • Direkte +45 3377 3820
  • Mobil +45 2332 6829
  • E-mail clkn@di.dk

Relateret indhold