23.04.20 DI Pressemeddelelse

DI: Forsknings-udspil skal hjælpe trængt eksport og få Danmark styrket gennem krisen

Med et nyt udspil foreslår DI en række tiltag, som både vil holde hånden under forskningsindsatsen nu og her – og som baner vejen for, at virksomhederne investerer endnu mere i nye løsninger og udviklingen af fremtidige eksportsucceser.

Danmark er en eksportnation og et land, hvor vores arbejdspladser, økonomi og velfærd afhænger af vores evne til at udvikle og sælge produkter og løsninger til resten af verden. Men coronakrisen har ramt hårdt, og det presser i høj grad også Danmark og de mange forskningstunge eksportvirksomheder, hvis konkurrencekraft i høj grad bygger på evnen til at udvikle innovative og attraktive løsninger. Derfor er der behov for målrettede tiltag, som styrker forskningen og udviklingen i virksomhederne, mener DI, som nu fremlægger et udspil med fem konkrete tiltag.

- Vi har alle sammen i Danmark rigtig god grund til at være bekymrede, når vores eksport er ramt. For det er dén, vi lever af. Det er livsnerven i Danmark økonomi - og kilden til job, velfærd og vækst i hele vores samfund. , siger adm. direktør Lars Sandahl Sørensen, DI.

- Stort set alle vores markeder er hårdt ramt af nedgang, og det rammer i dén grad også en eksportnation som Danmark. Derfor er der akut behov for, at vi fokuseret, effektivt og hurtigt sætter ind med tiltag, der kan sikre Danmarks fremtid som eksportnation – og vel at mærke som eksportør af forskningstunge og innovative produkter og løsninger, siger DI-direktøren.

Med det nye udspil foreslår DI en række tiltag, som både vil holde hånden under forskningsindsatsen nu og her – og som baner vejen for, at virksomhederne investerer endnu mere i nye løsninger og udviklingen af fremtidige eksportsucceser.

- Nogle af de gode og vigtige tiltag, som er sat i værk, er ikke tilstrækkelige til at understøtte især de forskningstunge virksomheder. Det er virksomheder, hvis eksistensgrundlag bygger på, at de forsker og udvikler nye ideer – og det er ikke muligt, hvis forskerne er sendt hjem og ikke må arbejde. Derfor er der brug for andre løsninger, som er målrettet dem, siger Lars Sandahl Sørensen.

DI foreslår fem tiltag, nemlig at:

  1. Ophæve loftet over de såkaldte skattekreditter for forskning og udvikling midlertidigt i 2020 og 2021.
  2. Indføre en rentefri låneordning, så virksomhederne allerede nu kan få adgang til deres skattekreditter for 2020.
  3. Fremrykke den vedtagne forhøjelse af forskningsfradraget på 110 pct., så det får fuld  virkning fra 2020.
  4. Forhøje fradraget for forskning og udvikling yderligere til 130 pct. – med virkning fra 2020.
  5. Ophæve den nuværende begrænsning på at udnytte såkaldte fremførte underskud med virkning fra 2020. Det har stor betydning for virksomheder med store – og langsigtede – forskningsinvesteringer.

I DI opfordrer Lars Sandahl Sørensen regeringen og et samlet Folketing til snarest muligt at vedtage en håndsrækning til de mange forskningstunge arbejdspladser og virksomheder.

- Det er ikke en hjælpepakke, men en investering i vores grundlæggende evne til at konkurrere på innovation og evnen til at udvikle nye løsninger – både her og nu og på lidt længere sigt. Det er der endnu mere behov for nu, hvor stort set alle vores markeder har fået et skud for boven, siger DI-direktøren.

- Jeg oplever en klar forståelse på tværs af Folketinget af, at Danmarks velstand og velfærd afhænger at, at vi hele tiden formår at satse på innovation og udvikling – ikke mindst i nye grønne ideer og løsninger. Derfor håber jeg bestemt også, at et bredt politisk flertal vil være klar til at bistå de innovative og forskningstunge virksomheder med at få Danmark tilbage på vækstsporet, siger Lars Sandahl Sørensen.

Bo Hjuler

Presserådgiver, journalist

  • Direkte +45 3377 3819
  • Mobil +45 2328 4912
  • E-mail boh@di.dk

Relateret