08.04.20 DI Pressemeddelelse

DI: Her er de fem vigtigste prioriteter for hjælpepakker

Med udsigten til en meget gradvis og kontrolleret genåbning af samfundet, er der akut brug for at forlænge, tilpasse og udbrede de hjælpepakker, som skal holde hånden under danske arbejdspladser, virksomheder og hele dansk økonomi.

Når regeringen og Folketinget skal drøfte hjælpepakkerne, er der fem afgørende prioriteter, mener DI:

1. Forlængelse af hjælpepakkerne

2. Lappe huller, så virksomheder og arbejdspladser ikke falder igennem

3. Yderligere tiltag for at sikre likviditet til virksomhederne

4. Målrettet hjælp til særligt udsatte brancher og iværksættere  

5. Drøftelse i regi af trepart om lønkompensation. 

- Det haster først og fremmest med at forlænge hjælpepakkerne, så danske virksomheder og arbejdspladser ikke kommer ud over kanten, men fortsat har en redningsplanke igennem denne historisk voldsomme krise, der nu trækker ud. Der er akut behov for den sikkerhed og hjælp, som en forlængelse vil give – ikke mindst for eksportvirksomheder,  siger adm. direktør Lars Sandahl Sørensen, DI.

Han peger som det andet på, at der er brug for at lappe huller i de nuværende ordninger.

- Vi taler med hundredevis af virksomheder hver dag, og nogle af dem har akut brug for hjælp – men falder igennem huller i de nuværende ordninger. Det gælder eksempelvis virksomheder, hvor en stor del er lukket ned f.eks. ved påbud, men hvor virksomheden alligevel ikke kan få fuld kompensation, fordi de har en anden filial, der ikke er lukket helt ned. Der er flere eksempler på huller, som åbenlyst bør lappes, siger DI-direktøren.

DI-direktøren opfordrer også til, at kravene til hvor meget omsætningen skal være faldet, for at kunne få kompensation for de faste omkostninger, skal sættes ned fra 40 til 30 pct.

- Med den langvarige krise og situation, vi står i nu, bliver der behov for at brede sikkerhedsnettet ud og hjælpe de virksomheder og arbejdspladser, som har mistet mindst 30 pct. af omsætningen, så vi kan undgå endnu flere konkurser og begrænse tabet af arbejdspladser, så meget vi kan. Flere typer virksomheder kan ikke klare en nedgang på 40 pct. – måske ikke engang 30 pct., siger Lars Sandahl Sørensen.

Han opfordrer samtidig regeringen og Folketinget til at have særligt fokus på iværksættere. 

- Vi har som samfund en stor interesse i, at vi har et levende og godt vækstlag efter krisen, men tilbagemeldingen fra ret mange iværksættere  og vækstvirksomheder er, at de  har svært ved at anvende kompensationsordningerne, som de er nu. DI forslår, at ordningerne vurderes meget nøje, og at vi supplerer med et alternativ for iværksættere, så vi også holder hånden under dem, siger Lars Sandahl Sørensen.

Endelig er DI i tæt dialog med en lang række brancher, som er særligt pressede og har brug for målrettede tiltag.

- Vi har flere arbejdspladser og brancher, hvor der er brug for målrettet hjælp. Det gælder eksempelvis alle arbejdspladserne i vores turisme og oplevelsesvirksomheder, men også inden for eksempelvis autobranchen er der virkelig brug for en hurtig og målrettet håndsrækning, siger Lars Sandahl Sørensen.  

Endelig ser DI og DA, sammen med de øvrige parter, løbende på trepartsaftalen om lønkompensation, som får stadig større betydning for at sikre arbejdspladser set i lyset af den meget gradvise genåbning.  

- Der er blandt virksomhederne rejst en række spørgsmål omkring brugen af lønkompensationsordningen. Det handler eksempelvis om afgrænsning af ordningen og forskellige fortolknings- og tvivlsspørgsmål, som opstår rundt omkring på arbejdspladserne. De spørgsmål vil vi drøfte i trepartsregi, som er det aftalte og rigtige forum herfor, siger DI-direktøren.

Per Geckler Møller

Per Geckler Møller

Vicedirektør

  • Direkte +45 3377 3836
  • Mobil +45 2949 4434
  • E-mail pgm@di.dk