18.05.20 DI Pressemeddelelse

DI: Ensartet indsamling af affald er et afgørende første skridt

Vi skal se vores affald som en ressource, som kan indgå i nye produkter. Derfor er det glædeligt, at regeringen har høje ambitioner og går efter 80 procents genanvendelse af plastikaffaldet i 2030. Hvis målet skal nås, skal vi organisere affaldssektoren anderledes end i dag. Et afgørende første skridt er kravet om, at alle husstande skal sortere affaldet på samme måde, mener DI.

- I dag er det op til de enkelte kommuner at beslutte, hvordan affaldet skal indsamles. Men hvis der  skal være økonomi i at genanvende meget mere plastik, glas og metal, er det nødvendigt med store mængder ensartet materiale. Derfor er det rigtigt set, at regeringen vil pålægge kommunerne at indsamle på samme måde, siger Karin Klitgaard, chef for miljøpolitik og cirkulær økonomi i DI.

DI opfordrer regeringen til også at sætte mål for  genanvendelsen af andre typer affald end plastik.

- Det er naturligvis yderst vigtigt, at vi genanvender mere plastik. Men vi skal også være ambitiøse i forhold til alt det andet affald, siger Karin Klitgaard.

I 2025 får producenterne ansvaret for, at emballagen bliver genanvendt. Og emballage udgør en stor del af husholdningsaffaldet.  Virksomhederne har altså en interesse i, at affaldssystemet bliver så effektivt som muligt, og at materialerne kan bruges i nye produkter. Derfor foreslår både DI og klimapartnerskabet for affald, vand og cirkulær økonomi, at private virksomheder overtager affaldet, når kommunerne har samlet det ind.

Et første svar fra regeringen er at sende det genanvendelige affald i udbud.

- Det er afgørende, at vi får skabt en affaldssektor, der er gearet til at recirkulere affaldet til nye produkter. Virksomhederne står klar til at investere i sorterings- og genanvendelsesløsninger, og med regeringens udspil får de muligheden, siger Karin Klitgaard.

- Det vil skabe en god overgang til 2025, hvor producenterne får ansvaret for emballageaffaldet.

Der er meget store klimagevinster ved at genanvende affaldet i stedet for at brænde det af.  Så når vi vil genanvende mere og belaste klimaet mindre, er vi også nødt til at brænde mindre affald af. Derfor støtter DI regeringens forslag om at reducere kapaciteten på forbrændingsanlæggene.

- I dag genanvender vi kun 18 procent af den plastik, vi bruger i husholdningerne. Det kan og skal vi gøre bedre, så materialerne kan blive til nye kødbakker eller plastikfolie, siger Karin Klitgaard.

Karin Klitgaard, chef for miljøpolitik og cirkulær økonomi i DI, træffes gennem presserådgiver Claus Kaae-Nielsen clkn@di.dk eller 2332 6829

Claus Kaae-Nielsen

Presserådgiver

  • Direkte +45 3377 3820
  • Mobil +45 2332 6829
  • E-mail clkn@di.dk

Relateret