27.05.20 DI Pressemeddelelse

DI: EU er på rette kurs med grøn vej ud af coronakrisen

EU’s vej ud af coronakrisen skal være grøn. Det fremgår af EU-Kommissionens genopretningsplan, der indeholder en grøn genopretningsfond på 5.600 mia. kr., der skal genstarte Europas økonomi. Planen om at fremme vækst og bekæmpe klimaforandringer vil kaste nye og vigtige eksportordrer af sig til danske virksomheder og dermed være et vigtigt bidrag til at få dansk økonomi og arbejdspladser bedst muligt ud af coronakrisen, vurderer DI’s administrerende direktør.

27. maj 2020 fremlagde EU-Kommissionen en detaljeret genstartsplan for europæisk økonomi efter coronakrisen. Det skal blandt andet ske med massive investeringer i klimateknologi, som samtidig sikrer, at EU når sit ambitiøse klimamål om en CO2-reduktion på 50-55 pct. i 2030.

- Coronakrisen har udløst den værste økonomiske krise i nyere tid. Derfor er det rigtigt og vigtigt, at EU-Kommissionen nu vil afsætte 5.600 mia. kr. til en genopretningsfond, som i den grad også vil komme dansk økonomi og danske arbejdspladser til gode. Europa er Danmarks udvidede hjemmemarked, og derfor har det stor betydning for Danmark, at resten af Europa også kommer godt ud af krisen, siger Lars Sandahl Sørensen, administrerende direktør i DI.

EU-Kommissionen vurderede i begyndelsen af maj, at EU’s samlede økonomi vil skrumpe med 7,4 pct. i 2020. Det er mere end under finanskrisen og gældskrisen tilsammen. Flere lande i EU har lukket deres grænser, hvilket bremser trafikken i EU’s indre marked, som er Danmarks største eksportmarked. Med den nye genopretningsplan er grundstenene lagt til en ny økonomisk kurs, der samtidig skal sætte skub i den grønne omstilling.

- EU’s genopretningsplan lægger en grøn vej ud af coronakrisen, der er med til at sikre, at vi ikke styrer direkte ind i en klimakrise efter coronakrisen. Der skal turbo på den grønne omstilling, og danske virksomheder er verdensførende inden for udvikling af klimateknologi. Vi vurderer, at der findes et meget stort potentiale for dansk eksport, hvor Danmark samtidig kan yde et globalt bidrag til klimaudfordringen, siger Lars Sandahl Sørensen.

To tredjedel af genopretningsfonden vil blive udmøntet som tilskud til de hårdest ramte regioner, mens den sidste tredjedel består af lån. Midlerne skal især gå til investeringer i infrastruktur, digitalisering og grøn omstilling, der fremmer den økonomiske vækst og styrker konkurrencekraften.

- Vi ser positivt på EU’s økonomiske håndsrækning til de hårdest ramte regioner. Uden europæisk solidaritet bliver det svært at holde sammen på det indre marked, der i årtier har været en gevinst for Danmark, vores økonomi, erhvervsliv og dermed det velfærdssamfund vi kender i dag. EU-fonden skal selvfølgelig bruges fornuftigt, og vi ser gerne, at der investeres massivt i infrastruktur digitalisering og grøn omstilling, så vi styrker konkurrencekraften i Europa i forhold til resten af verden, siger Lars Sandahl Sørensen.

Kommissionens udspil til EU’s genopretningsfond skal forhandles på plads blandt EU’s stats- og regeringschefer den 18.-19. juni 2020. Allerede nu står det klart, at en central del af planen bliver at fremrykke investeringerne i EU’s klimaplan, European Green Deal. Det vil give større efterspørgsel på danske klimateknologier.

DI håber, at EU’s grønne genopretningsplan bliver sat i værk hurtigst muligt. Det vil både skabe nye ordrer, som virksomheder har brug for. Samtidig vil virksomhederne få et bedre udgangspunkt for at videreudvikle deres klimaløsninger.

Ditte Rieland

Ditte Rieland

Presserådgiver

  • Direkte +45 3377 4951
  • Mobil +45 2246 7822
  • E-mail dirh@di.dk

Relateret indhold