07.06.20 DI Pressemeddelelse

100 forslag til at få Danmark ud af krisen og ind i en grøn fremtid

Midt i de politiske forhandlinger om forlængelse og udfasning af hjælpepakker, præsenterer Dansk Industri 100 konkrete forslag til, hvordan Danmark kan komme ud af coronakrisen og tilbage på et grønt vækstspor. Der er brug for én samlet plan hurtigst muligt, hvis vi skal sikre et Danmark i vækst og balance, mener DI’s administrerende direktør, Lars Sandahl Sørensen.

Coronakrisen har ikke blot udløst en alvorlig sundhedskrise, men også en meget alvorlig økonomisk krise. Regeringen, folketingets partier og arbejdsmarkedets parter var hurtige til at iværksætte hjælpepakker, der gør det muligt for tusindvis af danske virksomheder, at holde hjulene i gang i økonomien, konkurser fra døren og hånden under mere end 200.000 danske job.

I denne tid arbejdes der på forlængelse og udfasning af hjælpepakkerne, men herudover kræver udviklingen både i Danmark og i verden omkring os, at vi følger op med en genstart af dansk økonomi. Det præsenterer DI 100 konkrete forslag til, der samtidig sikrer, at vi når en tredjedel af vores målsætning om 70 pct. CO2-reduktion i 2030.

Se DI's 100 forslag

Download

- Vi står ved en skillevej. Enten fører coronakrisen til permanente skader eller også formår vi at omstille os og komme styrket ud af krisen. Virksomheder bukker under, tusinder mister deres job og investeringer bliver udskudt. Der er brug for én samlet plan, som også for alvor styrker vores konkurrencedygtighed, eksport, løfter vores forskning og innovation samt sætter gang i nogle grønne investeringer. Det er helt afgørende for at sikre en samlet og langsigtet genopretning af vores samfund og økonomi, siger Lars Sandahl Sørensen.

- Vores plan tager udgangspunkt i to afgørende pejlemærker. For det første, at planen har en hurtig, positiv effekt på vores økonomi, konkurrencekraft og muligheder for at skabe nye job. Og for det andet, at planen bringer os tættere på at kunne indfri visionerne om et grønt, iderigt og velstående samfund i balance, som også i fremtiden kan være et foregangsland for grøn vækst, siger Lars Sandahl Sørensen.

Danmarks bruttonationalprodukt (BNP) står til at falde med mere end 7 pct. i 2020, hvilket svarer til mere end 160 mia. kr. Det er det største fald siden anden verdenskrig. Der er brug at sætte gang i økonomien, der skaber vækst og styrker Danmarks konkurrenceevne. Planen er bygget op om fem indsatsområder:

  1. Klimatiltag, der virker hurtigt. Herunder investeringer i energieffektivisering.
  2. Fremrykning af investeringer i infrastruktur og anlæg, der øger mobiliteten af varer og medarbejdere.
  3. Styrket uddannelse, innovation og digitalisering – og dermed forskning og udvikling af nye ideer og løsninger.
  4. Danmark som stærkt eksportnation – også i fremtiden
  5. Flere penge mellem hænderne til borgere og erhvervsliv, så vi stimulerer forbruget hos danskerne og giver virksomhederne noget tiltrængt likviditet.

- Vi ønsker at sætte ind med en plan, der både virker hurtigt og er med til at skabe det samfund, vi ønsker os i fremtiden: Et Danmark, der konkurrencedygtig med stor eksport og er et foregangsland for grøn vækst. Derudover er der behov for at give danskerne nogle flere penge mellem hænderne og stimulere forbruget – men det er i sagens natur kun en midlertidig løsning, som først og fremmest hjælper virksomhederne på hjemmemarkederne. Så det kan ikke stå alene, siger Lars Sandahl Sørensen.

Siden DI præsenterede sin første vækstplan med 70 konkrete forslag den 6. april 2020, er det lykkedes danskerne at få armene om sundhedskrisen. Smittetrykket falder, men presset på økonomien gør ikke.

- Danske virksomheder med eksport og aktivitet i udlandet står over for massive problemer, som de ikke gjorde i begyndelsen af krisen. Ordrebøgerne tynder ud, markederne i udlandet er frosset til og virksomhederne kan ikke rejse ud i verden til gamle og nye kunder, siger Lars Sandahl Sørensen.

- Vi risikerer at miste mange videntunge arbejdspladser, der har taget mange år at oparbejde, og som ikke bare kan genstartes, når krisen engang er drevet over. Det vil også sætte gang i en negativ bølge, når deres nedgang rammer underleverandører. Det er en ond cirkel, der i sidste ende koster Danmark velfærd og vækst. Den udvikling skal vi være på forkant med og vende, siger Lars Sandahl Sørensen.

Ditte Rieland

Ditte Rieland

Presserådgiver

  • Direkte +45 3377 4951
  • Mobil +45 2246 7822
  • E-mail dirh@di.dk

Relateret indhold