02.07.20 DI Pressemeddelelse

DI samler 25 erhvervsledere, der skal fremme mangfoldighed i dansk erhvervsliv

Dansk erhvervsliv skal blive bedre til at tiltrække og fastholde talent af forskellige køn, alder og baggrund, hvis vi skal sikre vores innovations- og konkurrenceevne. Derfor nedsætter DI et nyt specialudvalg med Lars Rasmussen i spidsen, der er bestyrelsesformand for en række life science virksomheder. Mangfoldigheds- og ligestillingspolitik skal spille en central rolle i erhvervspolitikken, mener DI’s adm. direktør, Lars Sandahl Sørensen.

Det halter med diversiteten i dansk erhvervsliv. For eksempel er det kun hver tredje medarbejder i den private sektor, der er kvinde. Og andelen falder støt, jo længere op i ledelseslagene man kommer. Det vil DI rette op på med et nyt specialudvalg, der får en central plads i organisationens politiske maskinrum, og som skal fungere som et stærkt forum for udveksling af viden og erfaringer.

Målet er at finde konkrete greb, nye løsninger og politiske knapper, der kan fremme mangfoldighed og ligestilling i virksomhederne – både i den private sektor som et hele og i topledelserne.

Lars Rasmussen er udnævnt til posten som formand for specialudvalget. Han har mangeårig ledelseserfaring som tidligere adm. direktør i Coloplast. I dag er han bestyrelsesformand i Coloplast, Lundbeck, AMBU m.fl.

- Jeg er meget glad for at sætte mig i formandsstolen for DI’s specialudvalg om mangfoldighed. Jeg ønsker en modig tilgang til denne vigtige dagsorden. Hvis ikke vi tør være modige, så flytter vi ikke noget, siger Lars Rasmussen.

Hvis vi skal fremme mangfoldighed og ligestilling i dansk erhvervsliv, så kræver det mod til at opfinde og implementere nye tiltag, der kan få flere kvinder i ledelse, øge diversiteten i de danske bestyrelser, sikre LGBT+-trivsel i arbejdslivet og sikre bredere sammensætning af nationaliteter og etnicitet samt bane vejen for unges såvel som ældres vej til arbejdsmarkedet.

- Hvis Danmark skal være det bedste land i verden at leve og drive virksomhed i, så er det helt afgørende, at danske virksomheder har adgang til de mest talentfulde medarbejdere uanset køn, alder, nationalitet, seksuel orientering og kønsidentitet. Mangfoldighed gør ikke blot vores erhvervsliv rigere, men hele vores samfund, siger Lars Sandahl Sørensen.

De 25 erhvervsledere i specialudvalget repræsenterer forskellige brancher, virksomhedsstørrelser og geografisk placering. Grundfos, Danfoss, Coloplast, ISS Facility Services, Microsoft Danmark, Ørsted, Rambøll Danmark, Deloitte, Ancotrans, DLA Piper, Boston Consulting Group, Netcompany Atkins, CanopyLAB og Skare Meat Packers er blandt de virksomheder, som er med i kredsen.

- Vi ser mangfoldigheds- og ligestillingspolitik som en vigtig del af erhvervspolitikken. Mangfoldighed er en ressource, som bidrager til udvikling, succes og vækst. Det handler om, at skabe de bedste betingelser for at vinde i den globale konkurrence, og det kræver et erhvervsliv og arbejdsmarked, der afspejler den mange facetterede verden, vi lever i, siger Lars Sandahl Sørensen.

For yderligere information og kommentarer kontakt DI’s underdirektør Mette Fjord Sørensen på tlf.: +45 5213 2312 eller e-mail: mfj@di.dk. Eller DI’s presserådgiver Ditte Rieland på tlf.: +45 2246 7822 eller e-mail: dirh@di.dk.

Mette Fjord Sørensen

Mette Fjord Sørensen

Underdirektør

  • Direkte +45 3377 3797
  • Mobil +45 5213 2312
  • E-mail mfj@di.dk

Relateret indhold