16.06.20 DI Pressemeddelelse

DI: Vismændene er for optimistiske

Vismændene forudser, at dansk økonomi vil skrumpe med 4,4 pct. i år. Både privatforbrug og dansk eksport ventes allerede i 2021 at blive højere end før krisen. DI mener, at det er en noget optimistisk vurdering.

- Vismændene er for optimistiske i vurderingen af dansk økonomi. Selvom vismændene forudser et historisk tilbageslag, venter de et væsentligt mindre fald end DI og en væsentlig hurtigere genopretning, siger Kent Damsgaard, politisk direktør i Dansk Industri (DI).

DI venter, at økonomien skrumper med 7 pct. i år, og at det vil tage flere år, inden eksporten er tilbage på niveauet før krisen. Denne vurdering er knap så negativ som det alternative scenarie, som vismændene beskriver, hvor BNP falder med 7,5 pct., og vi får en væsentligt langsommere genopretning af økonomien. I dette scenarie stiger ledigheden til et niveau, vi ikke har set siden midten af 1990’erne.

- Jeg vil da håbe, at vi kommer til at ligge tæt på den mere optimistiske vurdering fra vismændene. Men tilbageslaget kan blive meget dybt og langvarigt, og ser man rundt på vores eksportmarkeder, ser det virkelig svært ud, siger Kent Damsgaard.

Flere gode politikforslag fra vismændene, men også en skævert

- Vi er uenige med vismændene i, at man ikke skal tænke genstart af økonomien sammen med en acceleration af den grønne omstilling via f.eks. støtte til private energirenoveringer og fremrykning af større offentlige investeringer. Krisen har været dyr, så nu handler det om at slå to fluer med ét smæk, der både gavner job og klima, siger Kent Damsgaard.

Men mange af vismændenes konkrete forslag er DI enige i. Vismændene vurderer for eksempel, at udbetalingen af feriepenge kan suppleres med andre tiltag, herunder fremrykning af allerede aftalte skattelettelser.

- Det er en rigtig god idé at lette blandt andet PSO- og elafgiften med det samme, som vismændene foreslår. Det gør det enklere og billigere for de hårdt trængte virksomhedsejere at drive virksomhed– samtidig med at det bliver billigere for hele Danmark at bruge grøn strøm, siger Kent Damsgaard.

- Når vi letter byrder for erhvervslivet, styrker vi dansk konkurrencekraft – og det gavner hele samfundet, siger Kent Damsgaard. 

Konkret nævner vismændene, at man kan benytte lejligheden til at foretage ”strukturelt velbegrundede skatteomlægninger”, som f.eks. en omlægning af bil- og energibeskatningen eller en forenkling af kapitalindkomstbeskatningen.

- Vismændene peger ligesom DI på bil- og energibeskatningen som indsatsområder. En lempelse af elafgifterne og en grøn omlægning af bilbeskatningen vil hjælpe både erhvervslivet, borgerne og klimaet. Også forslaget om en forenkling af vores komplicerede kapitalindkomstbeskatning er en god idé, siger Kent Damsgaard.

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Jonas Forup

Jonas Forup

Konsulent

  • Direkte +45 3377 4719
  • Mobil +45 2830 1544
  • E-mail jofs@di.dk

Relateret indhold