09.06.20 DI Pressemeddelelse

Træ- og møbelbranchen: Aftale om urørt skov vil hverken gavne job eller klimaet

Træ- og møbelbranchen i Danmark ser med stor bekymring på regeringens og støttepartiernes aftale om et omgående stop for al træfældning i minimum 16.200 ha danske statsskove, som fremover skal ligge hen som urørt skov.

Hidtil har det været planen at indfase udbredelsen af urørt skov over minimum 10 år. Det laver den nye politiske aftale om på med et slag.

- Aftalen giver en akut udfordring for lokale savværker, som med øjeblikkelig virkning mister adgangen til de råvarer, der er grundlaget for deres forretning. Det vil få alvorlige konsekvenser for lokale arbejdspladser, fordi savværker, der er afhængige af træ fra staten, kommer til at mangle råvarer, siger branchedirektør Annette Christensen, Træ- og Møbelindustrien i DI.

Branchedirektøren oplyser, at det nu samtidigt er sværere at skaffe bæredygtigt dansk træ til fremstilling af bl.a. møbler. I stedet må virksomhederne importere træ fra udlandet.

Ifølge tal fra branchen er 2.500 ansatte beskæftiget med at bearbejde træ fra statsskovene igennem hele værdikæden, og de bidrager til en årlig værditilvækst 1,5 mia. kr.

- Det er ikke en hensigtsmæssig prioritering netop nu, hvor samfundet bruger mange kræfter på at holde Danmark i gang i forbindelse med coronakrisen, fortsætter Annette Christensen. 

Danske Træindustrier og Træ- og Møbelindustrien er enige i, at biodiversiteten skal styrkes, men så hellere, at det blev gjort i balance med skovens andre værdier – og ikke mindst over en betydeligt længere periode så virksomhederne har mulighed for at tilpasse sig.

- Vi kan styrke biodiversiteten igennem mere certificeret skovbrug og ved at øge andelen af dødt ved i produktionsskovene – faktisk stiger mængden af dødt ved allerede i dag i de danske skove. Samtidig skal vi plante mere skov i Danmark. Mere skovrejsning vil give mulighed for at udtage arealer til urørt skov og grønne hensyn, i takt med at skovarealet udvides, og samtidig opretholde selvforsyningsgraden med træ og en sund bæredygtig træsektor i Danmark, siger Annette Christensen.

Aftalen vil ifølge foreningerne være et tilbageskridt for ambitionerne om et bedre klima, fordi produktionsskov er bedre for klimaet end urørt skov.

- Skovens klimaeffekt er størst ved aktiv skovdrift, idet der er et større CO2-optag, når den løbende tilvækst i skovens træer udnyttes bæredygtigt til at fortrænge andre mere klimatunge materialer i eksempelvis møbler, emballage og byggeri. Urørt skov optager også CO2, men ikke i samme omfang, siger Annette Christensen.

Yderligere oplysninger fås hos branchedirektør Annette Christensen, tlf. 2829 8384, e-mail anch@di.dk, eller presserådgiver Bo Hjuler, tlf. 2328 4912, e-mail boh@di.dk

Bo Hjuler

Bo Hjuler

Presserådgiver, journalist

  • Direkte +45 3377 3819
  • Mobil +45 2328 4912
  • E-mail boh@di.dk

Relateret indhold