18.08.20 DI Pressemeddelelse

DI: Tidlig pension vil trække tusindvis af raske danskere ud af job

Regeringen har i dag fremlagt sit forslag til en tidlig pensionsordning, der vil give danskere med mindst 42 år på arbejdsmarkedet en ret til tidlig pension. Dansk Industri (DI) glæder sig over, at regeringen står ved velfærdsaftalen om en stigende pensionsalder i takt med en stigende levealder, men DI ser på forslaget om tidlig pension med klar skepsis. Herunder er DI bekymret for finansieringsmodellen, der blandt andet vil gøre det mindre attraktivt at investere i virksomheder og i ny udvikling ved at hæve beskatningen på aktieavancer.

- Seniorerne spiller en helt afgørende rolle i virksomhederne. De bidrager med stor erfaring og udgør en stadig større del af arbejdsstyrken. Derfor er vi i DI også skeptiske over for forslaget om tidlig pension, fordi det vil trække raske og arbejdsdygtige danskere ud af arbejdsmarkedet. Det vil efterlade et hul i arbejdsstyrken, som der bliver brug for en klar plan for at udfylde, siger viceadm. direktør Kim Graugaard, DI.

Han understreger samtidig, at regeringens opbakning til velfærdsaftalen er helt central for dansk økonomi.

- Det er helt centralt, at regeringen holder tydeligt fast i velfærdsaftalen om, at vi selvfølgelig skal arbejde længere, i takt med at vi lever længere. Det er fundamentet under holdbarheden i vores økonomi og afgørende for vores velfærdssamfund. Tidlig pension vil være at slå et skår i vasen på vores økonomi og arbejdsmarked, men hvis der også lægges loft over pensionsalderen, vil det svare til at smide hele vasen på gulvet, siger DI's viceadm. direktør.

Ordningen er ikke målrettet nedslidning eller bestemte arbejdsfunktioner. Det afgørende er antal år på arbejdsmarkedet. Nedslidning kan imidlertid ikke måles ved antal år på arbejdsmarkedet. Tværtimod har mange af de medarbejdere, der har arbejdet mange år, et godt helbred, hvorimod de, der er nedslidte, ofte forlader arbejdsmarkedet i en yngre alder. Regeringens forslag, der alene baseres på antal år på arbejdsmarkedet, er derfor ikke målrettet nedslidte, men vil sende tusindvis af raske og arbejdsdygtige danskere på tidlig pension – og virksomhederne vil miste værdifulde medarbejdere, som bliver meget svære at erstatte. Det gælder så meget desto mere, fordi regeringens ordning også vil indregne både ledighed og deltid på lige fod med fuld arbejdstid.

- Den aldersgruppe, som regeringen vil give ret til tidlig pension, er en stærk gruppe, som er i fuld gang på arbejdsmarkedet. Det vil derfor have en meget direkte negativ virkning på beskæftigelsen at sende dem på tidlig pension. Erfaringerne fra bl.a. efterlønnen viser, at mange vil benytte muligheden for tidlig tilbagetrækning, hvis den findes – også selvom de ikke har nogen helbredsproblemer. Hvis et flertal i Folketinget insisterer på at indføre sådan en ordning, er det fuldstændig afgørende, at ordningen bliver målrettet dem med særligt behov – og at den ikke bryder regeringens egen ramme på ca. 3 mia. kr., siger DI’s Kim Graugaard.

DI er helt enig i, at de danskere, der ikke er raske nok til at arbejde, skal have mulighed for at trække sig tilbage. Men i Danmark har vi allerede ordninger, der giver mulighed for at forlade arbejdsmarkedet tidligt, hvis man ikke kan arbejde længere – herunder førtidspension og seniorpension. Disse ordninger er vigtige for et velfungerende velfærdssamfund, men der er ikke behov for nye ordninger.

- Frem for at indføre nye ordninger med generelle rettigheder, som vil have uhensigtsmæssige konsekvenser for hele samfundet, bør man fra politisk hånd se på, hvad der allerede findes og eventuelt forbedre de eksisterende ordninger, hvis de ikke fungerer godt nok, siger viceadm. direktør Kim Graugaard.

Jonas Forup

Jonas Forup

Konsulent

  • Direkte +45 3377 4719
  • Mobil +45 2830 1544
  • E-mail jofs@di.dk

Relateret indhold