16.09.20 DI Pressemeddelelse

DI: Danske virksomheder kan indfri EU’s højere klimaambitioner

EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, skruer op for EU’s klimaambitioner. EU bør reducere sin CO2-udledning med 55 pct. i 2030 mod tidligere 40 pct., meddeler kommissionsformanden i dag i den årlige State of the Union tale. DI’s adm. direktør glæder sig over de øgede klimaambitioner, der kan kaste nye eksportordrer af sig til Danmark og grønne danske virksomheder.

Da EU-Kommissionen i november 2019 præsenterede den hidtil mest ambitiøse klimaplan, Green Deal for Europe, kunne dansk erhvervsliv ikke få armene ned. Der var udsigt til betydelige investeringer i grøn omstilling, der er nødvendig, hvis Europa skal bekæmpe klimaforandringer. Nu lægger EU-Kommissionen op til et endnu højere klimamål, hvor der ligeledes er skruet op for ambitionerne om mere af vedvarende energi og øget energieffektivisering.

- Det er banebrydende meldinger, vi hører fra kommissionsformanden. Danske virksomheder er verdensførende inden for udvikling af grøn, bæredygtig teknologi, og det har man allerede fået øjnene op for i EU. Højere klimaambitioner i hele Europa er en forudsætning for, at vi kan nå vores klimamål i Danmark, uden at arbejdspladser og CO2-udledning bliver flyttet uden for landets grænser. Derfor er det så vigtigt med fælles europæisk fodslag frem for dansk enegang, siger Lars Sandahl Sørensen, adm. direktør i Dansk Industri.

- Vi har en enestående mulighed for at sætte turbo på den grønne omstilling i Europa og samtidig sikre eksportordrer til Danmark. Begge dele er der i den grad brug for nu, hvor vi kæmper med at få vores samfund og økonomi på rette spor i skyggen af coronakrisen, siger DI-direktøren.

DI forventer, at efterspørgslen på energi- og vandteknologi vil stige betydeligt som følge af de opjusterede klimaambitioner. Derudover er der fokus på investeringer i andre bæredygtige tiltag bl.a. inden for cirkulær økonomi, digitalisering, transport og bygningsrenovering.

- Klimaforandringerne er den største trussel mod vores samfund, og det er derfor helt afgørende, at EU står sammen om at løse den presserende udfordring, der berøerr alle lande og borgere. Vi kan gøre meget i EU, men det er klart, at vi selvfølgelig skal have andre lande som USA, Kina og Indien med på den grønne bølge, hvis det for alvor skal batte noget. Vi har de bedste forudsætninger for at presse på for global forandring, hvis vi står sammen i EU, siger Lars Sandahl Sørensen.

Danmark har påtaget sig et klimalederskab i EU med endnu højere ambitioner, men vi løser ikke den opgave uden et aktivt medspil fra EU. Vi har en målsætning om 70 pct. CO2-reduktion i 2030, der kun er muligt, hvis der bliver investeret i den grønne omstilling på europæisk plan.

- Danmark er et foregangsland i EU, som mange andre skæver til. DI’s 2030-plan viser, at grøn omstilling og økonomisk vækst ikke behøver at udelukke hinanden. Vi kan godt skabe gode arbejdspladser og stærke konkurrencedygtige virksomheder, der er med til at sikre den velfærd, som er så nødvendig for vores samfund. Det er et vigtigt budskab til de andre EU-lande, siger Lars Sandahl Sørensen.

- Hvis vi skal nå i mål, så skal alle sektorer bidrage til at løfte klimaambitionerne. Der bliver behov for mere energieffektivisering og bygningsrenovering, mere vedvarende energi, mere elektrificering og mere fjernvarme/køling. Det bliver ikke nemt, men vi har heldigvis de rigtige kompetencer i Danmark, siger Lars Sandahl Sørensen. 

Næste skridt på vejen er en bindende europæisk klimalov, der sikrer, at ord bliver til handling. Dermed kan EU nå målet om klimaneutralitet i 2050. De politiske forhandlinger om EU’s klimalov forventes i løbet af efteråret.

Ditte Rieland

Ditte Rieland

Presserådgiver

  • Direkte +45 3377 4951
  • Mobil +45 2246 7822
  • E-mail dirh@di.dk

Relateret indhold