18.09.20 DI Pressemeddelelse

DI inviterer til folkehøring i Aarhus om bæredygtige byer og boliger med tech

Tirsdag den 22. september holder Dansk Industri folkehøring i Aarhus for borgere, virksomheder, myndigheder og politikere. Det sker som led i en landsdækkende turne, hvor DI sætter ny teknologi og digitalisering til debat blandt danskerne.

På folkehøringen ”Bæredygtige byer og boliger med tech” i Aarhus skal deltagerne diskutere og udvikle nye idéer til, hvordan vi fremover kan bruge data og digitalisering til skabe endnu mere bæredygtige byer og boliger. Folkehøringen finder sted kl. 9.00-14.30 på Dokk1.

- Vi ved, at digitalisering kommer til at spille en stor rolle i fremtidens bæredygtige byudvikling. Det er for mig helt centralt, at vi husker, at digitaliseringen skal gavne borgerne, og derfor er det også vigtigt, at borgerne får mulighed for at melde ønsker og idéer ind, siger Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune.

Digitalisering af byer og boliger kan understøtte vækst, inklusion, bedre klima og øget sundhed. Samtidig kan anvendelsen af digitale teknologier forbedre måden vi designer, bygger og bruger vores byer, boliger og offentlige rum og medvirke til nye måder at organisere, bygge, udvikle og leve i byen på.

- Med folkehøringen i Aarhus vil vi invitere danskerne ind til en åben snak om, hvordan vi kan skabe klogere, sundere og mere bæredygtige byer i fremtiden. Det er vigtigt, at vi alle sammen får mulighed for at præge den udvikling, vi står over for, hvor digitale løsninger kun kommer til at fylde mere fremover, siger Christian Hannibal, digitaliseringspolitisk chef, DI.

Flere steder i verden popper eksempler på fremtidens smarte byer op. De anvender smart grid-teknologi, intelligent belysning, gratis WiFi-spots samt smart parkering og trafikmonitorering.

Men hvordan ser vores bæredygtige lokalsamfund ud i 2030 – og hvad skal vi gøre for at komme derhen? Hvordan skal vores digitale infrastruktur se ud, for at vi ikke blot har smarte byer, men også bliver en smart nation? Hvordan skal vi gentænke brugen af digitale teknologier til ikke blot at forbedre, hvordan vores byer fungerer, men også den måde borgere, myndigheder, virksomheder og NGO’er interagerer på, så at vi er tilpasningsdygtige for fremtiden?

De spørgsmål skal deltagerne på folkehøringen diskutere og forsøge at komme med løsninger på.

- Vi vil gerne diskutere, hvordan vi sikrer, at vores samfund udvikler sig i en retning, som er til gavn for os mennesker. Teknologien skal bruges i byudvikling, der hvor det giver størst værdi for os og for klimaet, siger Christian Hannibal, digitaliseringspolitisk chef, DI.

Folkehøringen ”Bæredygtige byer og boliger med tech” er en del af initiativet ”Danmarks digitale fremtid”, som består af 10 folkehøringer, der afvikles forskellige steder i landet. Hver folkehøring centreres omkring et bestemt tema inden for det digitale område, hvor DI sætter spot på forskellige digitale muligheder og dilemmaer, der påvirker alles arbejdsliv og dagligdag. ​

DI inviterer både borgere, politikere, meningsdannere og andre interessenter med om bordet, så samtalen bliver bred og inkluderende. ​

Efter hver høring følger mindst én politisk anbefaling, der kan handles på inden for det pågældende temafelt. Til den afsluttende folkehøring samles alle anbefalingerne til et samlet katalog, som efterfølgende overdrages til Christiansborg.

Læs mere om initiativet ”Danmarks digitale fremtid” her

Christian Hannibal

Christian Hannibal

Digitaliseringspolitisk chef

Relateret indhold