24.09.20 DI Pressemeddelelse

DI: Virksomheder vil blive ramt af vejafgifter for lastbiler

DI advarer regeringen mod at indføre en kilometerbaseret afgift på lastbiler. Det vil hæmme mobiliteten i samfundet og gøre det dyrere at få fragtet varer, byggematerialer og maskiner, mener DI. Forslaget er en del af regeringens udspil til en grøn omstilling af transportsektoren.

- Erhvervslivet har ikke brug for nye afgifter. Og det skal slet ikke være afgifter, som hæmmer mobiliteten. Der er brug for at få gang i hjulene i Danmark, og en vejafgift vil lægge en ekstra byrde på transportsektoren, erhvervslivet generelt og ikke mindst byggesektoren, siger Lars Frelle-Petersen, medlemsdirektør i DI.

Regeringen vil i aften præsentere Folketingets partier for et klimaudspil på transportområdet, som skal reducere CO2-udledningen fra personbiler og lastbiler frem mod 2030. Blandt forslagene er en kilometerbaseret vejafgift, som er afhængig af lastbilernes udledning af CO2.

- Vi er bekymrede for konsekvenserne af en vejafgift. Men hvis Folketinget alligevel vælger at indføre vejafgifter for lastbiler, er det helt afgørende, at pengene – krone for krone – kommer tilbage til virksomhederne. De skal så gå til at sikre en grøn omstilling af transporterhvervet eller øremærkes til de nødvendige investeringer i vejene, siger Lars Frelle-Petersen.

Regeringen lægger også op til at reformere afgifterne på personbiler. Regeringen angiver, at forslaget vil føre til, at der kommer en halv million elbiler på vejene i 2030.

- Det er  glædeligt, at regeringen fastholder Bilkommissionens anbefaling om en langsigtet plan for den grønne omstilling af bilparken. Det er helt nødvendigt med klare og langsigtede rammer frem mod 2030. Men vi havde gerne set, at regeringen havde taget et opgør med registreringsafgiften, som afhænger af bilens pris, siger Lars Frelle-Petersen.

- I stedet bør man opkræve afgiften løbende og gøre den afhængig af bilernes klimamæssige egenskaber. Det vil permanent gøre de grønne og  klimavenlige biler billigere og føre til en hurtigere udskiftning af bilparken, siger han.

DI har et klart budskab til politikerne, inden de skal i gang med forhandlingerne om bilafgifterne: De skal sørge for at indgå en aftale, der er langsigtet og bredt politisk funderet.

- Antallet af grønne biler er ikke afgørende. Det vigtigste er, at vi udnytter den enestående chance, vi har lige nu, for at skabe et enkelt og fremtidssikret afgiftssystem. I de næste 10 år skal der ske en teknologisk fornyelse af bilparken. Det er nu, der er en chance for at ændre tingene, siger Lars Frelle-Petersen.

Claus Kaae-Nielsen

Claus Kaae-Nielsen

Presserådgiver

  • Direkte +45 3377 3820
  • Mobil +45 2332 6829
  • E-mail clkn@di.dk

Relateret