07.09.20 DI Pressemeddelelse

Vi kan nå langt med den grønne omstilling af bilparken

Med Bilkommissionens anbefalinger er vejen banet for en grøn omstilling af den danske bilpark. Det er muligt at få et meget stort antal nul- og lavemissionsbiler på gaden i 2030, mener DI.

- Det er muligt at omlægge afgifterne, så de favoriserer de klimavenlige biler, samtidig med at staten bevarer sine indtægter. Så nu kan vi konstatere, at det kan lade sig gøre at lave en grøn omstilling af bilparken uden at slå et hul i statskassen, siger Thomas Møller Sørensen, direktør i Bilbranchen i DI.

Bilkommissionen fik en snæver opgave, da den blev nedsat af den tidligere regering. Den skulle komme med forslag til en ny model for beskatning af personbiler, som ville bane vejen for en fossilfri bilpark. Men kommissionen skulle samtidig sikre, at staten i fremtiden får de samme indtægter fra  bilejerne.

- Kommissionen har taget opgaven meget bogstaveligt. Finansministeriet tager allerede højde for, at indtægterne fra bilbeskatningen frem mod 2030 vil falde. Derfor er der ikke behov for at finde finansiering uden for personbilområdet – f.eks. ved at lægge afgift på lastbiler og flypassagerer, siger Thomas Møller Sørensen.

DI havde gerne set, at kommissionen havde taget et endegyldigt opgør med, at registreringsafgiften følger bilens pris. Konsekvensen er, at ny teknologi, der som regel er dyrere, bliver endnu dyrere på grund af afgiften. Det rammer blandt andet elbiler og pluginhybridbiler.

Man bør i stedet i langt højere grad lade afgifterne afhænge af bilernes tekniske egenskaber - for eksempel deres CO2-udledning, energieffektivitet eller vægt, mener DI.

- Ved at lade afgifterne følge bilens tekniske egenskaber, vil vi skabe en større efterspørgsel efter elbiler og pluginhybridbiler. Og vi vil få en mere ensartet afgift, der er langt lettere at administrere for staten og branchen, siger Thomas Møller Sørensen.

En af udfordringerne med registreringsafgiften i dag er, at to identiske biler kan have en forskellig afgift. Det skyldes, at virksomheder, som køber et stort antal biler, opnår en rabat. Og den lavere pris på bilen, fører også til en lavere afgift.

- Registreringsafgiften vil med den foreslåede model fortsat følge prisen på bilen. Dermed vil staten og bilbranchen stadig skulle bruge store ressourcer på at kontrollere og administrere afgiften. Det vil vi undgå med en teknisk baseret afgift, da alle tekniske oplysninger om bilen er registreret og ligger fast, siger Thomas Møller Sørensen.

Igennem en lang årrække har skiftende regeringer forsøgt at skubbe til salget af nul- og lavemissionsbiler ved at fjerne eller lempe registreringsafgiften i kortere perioder. Det har skabt en ”stop-and-go” politik, som har skabt usikkerhed for bilkøberne og for branchen, mener Thomas Møller Sørensen.

- Inden for de næste 10 år skal der ske en teknologisk fornyelse af bilparken. Vi har en enestående chance for at fremme den grønne omstilling og samtidig lave et enkelt og fremtidssikret system. Det er nu, vinduet er åbent. Jeg håber, at vi kan få en hurtig afklaring om fremtiden for bilafgifterne. Det er afgørende for både bilkøberne og branchen, siger Thomas Møller Sørensen.

Claus Kaae-Nielsen

Claus Kaae-Nielsen

Presserådgiver

  • Direkte +45 3377 3820
  • Mobil +45 2332 6829
  • E-mail clkn@di.dk

Relateret indhold