13.10.21 DI Pressemeddelelse

DI: Klimaneutrale lastbiler kræver store investeringer

Klimarådet peger på, at el bør være den primære energikilde i fremtidens lastbiler. DI er enig i, at godstransporten skal bidrage til, at vi når 70 procents målet i 2030. Men det kræver store investeringer at få lastbilerne over på el, og det er investeringer, som virksomhederne ikke kan løfte alene.

En el-lastbil koster lige nu tre gange så meget, som en lastbil der kører på diesel. Dertil kommer, at transportvirksomhederne også skal investere i ladestandere, hvor regningen hurtigt løber op i millioner, hvis flere lastbiler skal lades op samtidig.

- Transportbranchen skal bidrage til, at vi når klimamålene, men det kræver, at betingelserne er i orden. Lige nu er det for dyrt at køre med el-lastbiler. Derfor er det nødvendigt med tilskud til køb af el- eller brintlastbiler og ladestandere, hvis der skal flere elektriske lastbiler ud på vejene, siger Michael Svane, branchedirektør i DI Transport .

Klimarådet, der rådgiver regeringen, har fremlagt en rapport om potentialer for alternative drivmidler i den tunge transport. Klimarådet peger på, at der lige nu ikke findes én teknologi, der kan erstatte dieseldrevne lastbiler, da det afhænger af, hvilken transportopgave der skal løses.

DI er enig i den analyse.

- Vi er ikke der teknologisk, hvor batteridrevne lastbiler kan løse alle transportopgaver. Det handler både om rækkevidden og mængden af gods på bilerne. Derfor bliver vi også nødt til at gøre det mere attraktivt at køre på andre former for vedvarende energi - for eksempel biobrændstoffer og biogas, siger Michael Svane.

Klimarådet anbefaler, at dieselafgifterne bliver omlagt til en CO2-afgift. De skriver i rapporten, at det allerede nu er muligt at hæve afgifterne på diesel med 50 øre/l og peger endvidere på, at en kilometerafgift for lastbiler, som politikerne har vedtaget, ikke er egnet til at regulere CO2.

- Det skal være mere attraktivt at tanke med vedvarende energi frem for diesel. Derfor er det værd at se på, om dieselafgifterne kan laves om til en CO2-afgift, som bæredygtige brændstoffer ikke skal betale,  siger Michael Svane.

DI er enig med Klimarådet i, at kilometerafgifter er en dårlig måde at beskatte CO2. Derfor bør politikerne udskyde kilometerafgiften for lastbiler, til der kan indføres et samlet system, der kan dække både lastbiler, varebiler og personbiler.

- Hvis man vil hæve afgifterne på diesel, bør man for det første lave afgifterne om til en CO2-afgift og for det andet droppe kilometerafgiften for lastbiler, der er en dyr og upræcis metode til at beskatte CO2, siger Michael Svane.

DI efterlyser, at der bliver taget initiativer til at gøre lastbilstransporten mere energieffektiv. Regeringen og den støttepartier har bestilt to analyser hos Færdselsstyrelsen og Vejdirektoratet om højere totalvægt og længere lastbiler, så der kan transportere mere gods på samme lastbil.

- Det er en af de lavthængende frugter, som vi bør høste hurtigst muligt. Hvis der bliver øget adgang til at køre med større lastbiler, som kan transportere mere gods med samme energiforbrug, vil vi få en hurtig klimagevinst,  siger Michael Svane.

Yderligere oplysninger fås hos presserådgiver Ben Ron på benr@di.dk eller tlf. 2830 5452

Claus Kaae-Nielsen
Skrevet af:

Claus Kaae-Nielsen

Ben Ron

Ben Ron

Presserådgiver

  • Direkte +45 3377 4785
  • Mobil +45 2830 5452
  • E-mail benr@di.dk

Relateret indhold