13.11.21 DI Pressemeddelelse

DI: Aftalen fra Glasgow holder verden på klimasporet

Stadig flere lande erkender, at de har en egen interesse i at begrænse klimaforandringerne og gennemføre en grøn omstilling. Derfor lykkedes det at vedtage et slutdokument på COP26, som bringer verden et stort skridt videre i indsatsen mod klimaforandringerne. Over 90 procent af alle lande har nu klimaneutralitet i 2050 som et langsigtet mål. Men det er nødvendigt med endnu højere ambitioner i de kommende år, hvis vi skal leve op til løfterne i Paris-aftalen - ikke mindst frem mod 2030, understreger DI.

En række lande har i forbindelse med COP26 meldt ud, at de vil sætte tempoet op for den grønne omstilling. Markant er, at der i aftalen for første gang indgår et mål om at sænke verdens CO2-udledning med 45 procent i 2030 i forhold til 2010 (Danmarks 70 procents målsætning er i forhold til 1990 og derfor betydeligt mere ambitiøs). Også beslutningen om at opdatere landeplanerne årligt og ikke kun 5-årigt er et fremskridt.

- Der er kommet mange gode udmeldinger, som varsler konkret og hurtig handling, og som vi glæder os over, siger Anne Højer Simonsen, klimapolitisk chef i DI.

Med aftalen fra Glasgow er det stadig muligt at holde temperaturstigningen på mellem 1,5 og 2 grader. Men det kræver først og fremmest, at landene holder, hvad de har lovet i Glasgow. Dernæst skal en række lande øge ambitionerne. Og så har de velstillede lande stadig svært ved at leve op til løfterne om at finansiere klimatilpasning i de fattigere dele af verden.

- Det er godt, at vi næsten har fået rammerne om Paris-aftalen på plads, herunder også de mange gennemførselsbestemmelser i den såkaldte Paris Rulebook. Der skal flere penge på bordet fra de velstillede lande, men heldigvis viser flere institutionelle investorer - som ATP - vejen. Der er fortsat brug for at øge farten på den grønne omstilling. Vi har ikke ret lang tid, hvis vi skal holde temperaturstigningen på et acceptabelt niveau. Vi kan kun nå det, hvis regeringerne arbejder sammen med virksomhederne og finder praktiske løsninger, siger Anne Højer Simonsen.

- Selv i Europa er der lande, som ikke er kommet langt nok med at energieffektivisere husstande og virksomheder. Det er nemt, billigt og giver en hurtig klimagevinst. Det tager lidt længere tid at planlægge og investere i vedvarende energi, derfor skal der skrues op for tempoet.

I aftalen fra Glasgow bliver det for første gang slået fast, at fossile brændstoffer som eksempelvis kul skal udfases. Det kommer efter en række vigtige udmeldinger både før og under COP26.

Kina har meldt ud, at man ikke længere vil støtte opførslen af kulkraftværker uden for Kina. Og flere lande – herunder Danmark – har lovet økonomisk støtte til at udfase kulkraftværker i blandt andet Asien.

- Det er en af de lavest hængende frugter, når det gælder klimaet. Kulkraftværkerne forurener og udleder store mængder CO2, og vi har løsningerne, som kan erstatte dem. Derfor er det et vigtigt resultat af COP26, at det trods forsøg på at udvande teksten fremgår, at fossile brændsler som kul skal udfases. Den indsats bliver central og skal løbende følges op på,  siger Anne Højer Simonsen.

Claus Kaae-Nielsen

Claus Kaae-Nielsen

Presserådgiver

  • Direkte +45 3377 3820
  • Mobil +45 2332 6829
  • E-mail clkn@di.dk

Relateret indhold