05.11.21 DI Pressemeddelelse

DI: Der skal skrues op for eksporten af vandteknologi

Regeringen har i dag præsenteret en eksportstrategi for vandsektoren, som kan være med til at skrue op for eksporten af både teknologi og rådgivning inden for vand, mener DI. Strategien er stærkt efterspurgt af de mange danske virksomheder, som producerer pumper, rør, elektroniske styringssystemer og rensningsanlæg.

Danmark er en supermagt inden for vandteknologi med en årlig eksport på ca. 20 milliarder kroner. I de senere år er eksporten dog stagneret.

- Vi skal have mere ud af vores førerposition. Mangel på rent vand og håndtering af spildevand er nogle af de helt store udfordringer globalt, og danske virksomheder har de nødvendige teknologiske løsninger. Det er drønærgerligt, at der ikke er flere, som efterspørger vores løsninger, siger Mads Helleberg Dorff, branchechef i DI Vand.

I eksportstrategien bliver der sat penge af til at indlede et myndighedssamarbejde med USA, Italien, Spanien, Tyskland og Polen, og der kommer to nye Danida-finansierede myndighedssamarbejder med Marokko og Etiopien.

- Jeg er glad for, at eksportstrategien nærmest på ordet tager DI Vands vision til sig. Den er, at vi skal hjælpe lande rundt om i verden med at løse deres udfordringer med vandmangel, spildevand og klimatilpasning, siger Mads Helleberg Dorff.

- DI Vands mål om, at vi skal fordoble eksporten til 40 milliarder kroner i 2030 er også med. Dermed har vi nu sat et stærkt fælles offentligt-privat eksportmål.

Som en del af eksportstrategien får vand- og spildevandsforsyningerne hjælp til at deltage i eksportfremme.

- Regeringen har lyttet til branchen og taget os med i arbejdet med strategien, og vi har nu fået et værktøj, som vil få helt konkret betydning for eksporten. Men finansieringen af strategien udløber desværre allerede i 2023, så det varer ikke længe, før der bliver brug for at tage fat igen, siger Mads Helleberg Dorff.

Markedet for vandteknologiske løsninger ventes af vokse eksplosivt i takt med klimaforandringerne, befolkningsvæksten og den øgede velstand. Verdensbanken skønner, at hvis man blot skal opfylde de allermest basale behov for rent vand og sanitet, skal der investeres 7.000 mia. kr. frem til 2030. Dertil kommer enorme summer i OECD-landene til at sikre en bæredygtig vand- og spildevandsforsyning samt klimatilpasning, som følger med tiden.

- De fleste lande i verden har enten for lidt vand, for meget vand eller beskidt vand. Så der er gode muligheder for at øge eksporten af vandteknologi, og eksportstrategien er et rigtigt godt første skridt. Men hvis vi skal lykkes med at fordoble eksporten, så kræver det, at vi får taget hul på arbejdet med en samlet vækstplan for vandområdet, som kan løfte vandsektoren op i næste gear, siger Mads Helleberg Dorff.

Kontakt:
Branchedirektør i DI Vand Mads Helleberg Dorff på mahd@di.dk eller 4280 1888
Presserådgiver i DI Claus Kaae-Nielsen på clkn@di.dk eller 2332 6829

 

Claus Kaae-Nielsen

Claus Kaae-Nielsen

Presserådgiver

  • Direkte +45 3377 3820
  • Mobil +45 2332 6829
  • E-mail clkn@di.dk

Relateret indhold