06.12.21 DI Pressemeddelelse

Ny forening vil sikre, at emballagen får nyt liv

Alt for meget emballage ender på de danske forbrændingsanlæg. Derfor går de største erhvervsorganisationer sammen i en ny forening, der skal sikre, at mere emballage bliver genbrugt eller genanvendt til gavn for både klima, miljø og pengepung. Ansvaret bliver dermed løftet fra kommunerne og over på virksomhederne, som vil styrke konkurrencen og sikre en mere effektiv genanvendelse.

Dansk Industri, Dansk Erhverv, Landbrug & Fødevarer og DagSam har dannet foreningen ”Dansk Emballage Producentansvar”. Den skal etablere og drive en organisation, som skal sikre, at emballage som plastikbakker, syltetøjsglas og mælkekartoner bliver indsamlet og genbrugt eller genanvendt.

- Erhvervslivet trækker i arbejdstøjet for at tage endnu et skridt på vejen mod klimavenlig produktion og forbrug. I dag ender det meste emballage på et forbrændingsanlæg, men nu sørger vi for, at meget mere emballage bliver genbrugt og genanvendt, siger Karin Klitgaard, miljøpolitisk chef i DI og formand for den nye forening.

Fra 2025 får virksomheder, der bruger emballage, ansvaret for, at deres emballage bliver genbrugt eller genanvendt. Det såkaldte producentansvar er en følge af EU’s emballagedirektiv, som Folketinget er på vej til at implementere i dansk lovgivning.

Den nystiftede forening vil etablere en organisation, som – på vegne af producenterne – skal sikre, at den brugte emballage bliver indsamlet og behandlet. De fleste danskere kender allerede en lignende konstruktion fra pantsystemet. Det nye system vil dog som udgangspunkt fungere uden pant.

- Dansk erhvervsliv er på mange måder frontløbere, når det gælder den grønne omstilling. Nu tager vi endnu et grønt skridt ved at tage hånd om emballageudfordringen. Virksomhederne er klar til at tage ansvaret og gøre emballage mere bæredygtig. Erhvervslivet er en vigtig driver, når det gælder den grønne omstilling, og vi er overbeviste om, at dette samarbejde vil nå langt, siger Henrik Hyltoft fra Dansk Erhverv.

Når den nye ordning træder i kraft i 2025, vil opgaven med at håndtere emballageaffaldet overgå fra kommunerne til producenterne, som selv skal betale for ordningen. Det er en regning til virksomhederne på op mod 2 mia. kr. årligt. Derfor må man forvente, at affaldsgebyret, som kommunerne opkræver hos borgere og virksomheder, vil falde.

- Meget emballage kommer fra fødevarer. Derfor er dette initiativ et stærkt signal fra erhvervslivet til det omgivende samfund. Vi tager ansvaret på os og skaber et effektivt system med fokus på bæredygtige emballager og genanvendelse, siger miljøchef i Landbrug & Fødevarer, Anette Christiansen.

Den kollektive indsats er en forudsætning for at få en dansk genanvendelsesindustri i verdensklasse, mener de fire organisationer.

- Affaldsvirksomheder kommer til at dyste om at være de bedste til at indsamle og behandle den brugte emballage. Det er effektivt og vil skabe innovation, når forureneren i fremtiden skal betale omkostningerne, siger John Wagner, adm. direktør i DSK på vegne af DagSam, som består af MLDK, Mærkevareleverandørerne, og detailhandel, bl.a. COOP og DSK, De Samvirkende Købmænd.

DI: Miljøpolitisk chef Karin Klitgaard træffes gennem presserådgiver Claus Kaae-Nielsen på 2332 6829 eller clkn@di.dk
Dansk Erhverv: Markedsdirektør Henrik Hyltoft træffes via pressekonsulent Jesper Inge-mann, tlf. 2265 0941 eller jein@danskerhverv.dk
Landbrug & Fødevarers pressetelefon træffes på 3339 4520
DagSam: Adm. direktør John Wagner, DSK, træffes på 2023 2616 eller jw@dsk.dk

Claus Kaae-Nielsen

Claus Kaae-Nielsen

Presserådgiver

  • Direkte +45 3377 3820
  • Mobil +45 2332 6829
  • E-mail clkn@di.dk

Relateret indhold