02.03.21 DI Pressemeddelelse

DI: Regeringens nye vækstteams kan skabe ny fremgang i hele Danmark

Regeringen forstærker nu indsatsen for at skabe vækst og beskæftigelse i alle egne af landet, og det er et initiativ som får en positiv modtagelse af landet største erhvervsorganisation DI.

Erhvervsministeriet har i dag lanceret syv regionale vækstteams, der over de næste måneder skal komme med anbefalinger til, hvordan vi bedst kan investere i at fastholde lokale styrkepositioner indenfor erhvervslivet. Det skal medvirke til at vise en vej ud af coronakrisen og skabe ny fremgang i hele Danmark.

- Det her initiativ er en rigtig god ide. Vækst og jobskabelse må ikke afgøres af postnummeret. Vi skal finde veje ud af coronakrisen, som åbner for muligheder og ny udvikling i alle dele af landet. Derfor hilser vi regeringens syv nye regionale vækstteams velkommen. Det er et længe næret ønske fra os i erhvervslivet, så derfor er vi i DI rigtige glade for at det nu bliver til virkelighed, siger medlemsdirektør Anders Søndergaard Larsen, DI.

- De regionale vækstteams kan bidrage med vigtige svar på, hvordan vi styrker den regionale erhvervsudvikling og opretholder en sund balance mellem erhvervsmæssige investeringer i styrkepositioner både i og uden for de større byer i Danmark, siger Anders Søndergaard Larsen.

De syv regionale vækstteams består af stærke lokale repræsentanter fra blandt andet erhvervslivet, fagbevægelsen, kommunerne, de tværkommunale erhvervshuses bestyrelser og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Flere medlemmer af DI er repræsenteret i de regionale vækstteams.

- Jeg hæfter mig ved, at der er en stærk virksomhedsrepræsentation i alle syv vækstteams. Det er virksomhederne, der har fingeren på pulsen i lokalområdet, og som kan pege på potentialer ved at fremme særlige lokale styrkepositioner inden for eksempelvis vandteknologi, CO2-lagring, robotteknologi eller life science.

- Derfor håber jeg, at virksomhedernes stemme får en særlig tyngde, når regeringen efterfølgende skal se på anbefalingerne fra de regionale vækstteams og omsætte dem til handling, siger Anders Søndergaard Larsen.

De regionale vækstteams skal blandt andet identificere lokale udfordringer og potentialer for den regionale erhvervsudvikling i alle dele af landet. Hvert vækstteam bliver ansvarlig for at belyse potentialerne inden for en række lokale erhvervsfyrtårne, der har potentiale til at styrke vækst og beskæftigelsen inden for et geografisk afgrænset område.

- Det er samtidig vigtigt, at vi hele tiden arbejder for at sikre stabile rammevilkår for danske virksomheder. Det gælder i virkeligheden uafhængigt af, hvilket geografiske område, vi fokuserer på. Det er derfor min opfordring, at vi med de regionale vækstteams også ser nærmere på, hvordan vi kan gøre det enklere og billigere at drive virksomhed i Danmark, siger Anders Søndergaard Larsen

De enkelte vækstteams kan også komme med anbefalinger til tiltag og ændringer i regulering, som kan være til gavn for erhvervslivet uden for de store byer. DI bakker op om regeringens mål om at skabe balance mellem land og by. Erfaringerne fra tidligere kriser - særligt finanskrisen – har ifølge DI vist, at ledigheden risikerer at ramme skævt og især går ud over landdistrikterne.

Yderligere oplysninger fås hos presserådgiver Bo Hjuler, tlf. 2328 4912, e-mail boh@di.dk

Bo Hjuler

Bo Hjuler

Presserådgiver, journalist

  • Direkte +45 3377 3819
  • Mobil +45 2328 4912
  • E-mail boh@di.dk

Relateret indhold