22.03.21 DI Pressemeddelelse

DI: Taksterne skal ned og kvaliteten op i den kollektive transport

Den kollektive transport skal være grønnere, billigere for brugerne og mere effektiv. DI præsenterer i dag en fuldt finansieret investeringsplan for den kollektive transport på 22 milliarder kroner. Planen kommer få uger inden, at regeringen indleder forhandlinger med partierne i Folketinget om en grøn mobilitetsplan.

Den kollektive transport spiller en vigtig rolle i et effektivt og klimavenligt samfund. Og den er med til at nedbringe belastningen af vejene. Hvis vi kan gøre den kollektive trafik tilgængelig og attraktiv for flere bliver trængslen på vejene mindre – til gavn for de pendlere og virksomheder, som kun kan benytte vejene.

- Vi skal se vores infrastruktur i en sammenhæng. Hvis ikke vi har en konkurrencedygtig og effektiv kollektiv transport, vil vejene stoppe fuldstændig til. Dermed taber både virksomheder og borgere kostbar tid, siger Michael Svane, branchedirektør i DI Transport.

Den kollektive transport er udfordret. Det er i de senere år blevet dyrere at benytte busser og tog sammenlignet med andre transportformer. Og COVID-19 har ført til, at mange har valgt den fra.

Derfor er det nødvendigt at styrke den kollektive transport, skabe sammenhæng til de andre transportformer og gøre den mere attraktiv for flere.

DI har 6 anbefalinger med 18 konkrete forslag, som skal få flere til at vælge den kollektive transport. Blandt andet bør vi investere i den kollektive transport, så den bliver mere pålidelig med flere afgange og kortere rejsetid. Og det er nødvendigt at sænke priserne på billetter og skabe en mere enkel struktur. DI har i sin investeringsplan fundet finansiering til at investere 22 mia. kr. i den kollektive transport frem mod 2030.

- Det kræver politisk vilje, hvis vi skal have mange flere til at benytte den kollektive transport. Busser og tog skal effektivt kunne transportere os fra a til b. Og det skal være til en fornuftig pris, som kan konkurrere med at køre i egen bil, siger Michael Svane.

Flere analyser viser, at 11 til 13 procent af danskerne vil rejse mindre med den kollektive transport i fremtiden, mens 6 procent af kunderne hos DSB siger, at de slet ikke kommer tilbage.

- En sådan udvikling vil skabe yderligere problemer med forringet mobilitet og markant mere trængsel. Derfor er der er brug for, at vi investerer i den kollektive transport, sætter os mål for udviklingen og følger op på, at vi når dem, siger Michael Svane.

Planen for den kollektive transport er en del af en samlet investeringsplan for mobilitet og infrastruktur, hvor investeringer i cykeltrafikken og vejene også er omfattet. DI præsenterer den samlede investeringsplan senere på foråret.

 

Claus Kaae-Nielsen

Claus Kaae-Nielsen

Presserådgiver

  • Direkte +45 3377 3820
  • Mobil +45 2332 6829
  • E-mail clkn@di.dk

Relateret indhold