11.03.21 DI Pressemeddelelse

Industrivirksomheder er højdespringerne i betaling af selskabsskat

Skattestyrelsen har i dag offentliggjort de åbne skattelister over selskabsskattebetalingen for 2019. Med 72,4 mia. kr. i selskabsskat betalte virksomhederne det højeste selskabsskatteprovenu nogen-sinde i Danmark. Fremstillingsindustrien er med 29 procent af skattebetalingen højdespringer.

Ifølge de åbne skattelister, som har været anvendt siden 2013, betalte virksomhederne i alt 72,4 mia. kr. i selskabsskat i 2019.

- Målt i kroner og øre har selskabsskatten aldrig kastet så mange kroner af sig i statskassen som de 72,4 mia. kr. i 2019. Også som andel af BNP ligger selskabsskatten med 3,1 procent i den historisk høje ende, siger Bo Sandberg, skatteøkonom i DI.

Industrivirksomhederne er højdespringere

- Fremstillingsvirksomhed er højdespringer og bidrog i 2019 med 29 procent af selskabsskatteprovenuet, mens den finansielle sektor på andenpladsen står for 19 procent af selskabsskatten, siger Bo Sandberg.

Ifølge Skattestyrelsen står de ti største selskabsskattebetalere alene for en tredjedel af det samlede provenu fra selskabsskat.

Lidt flere selskaber betalte selskabsskat i 2019

De 72,4 mia. kr. i selskabsskat i 2019 kommer fra godt 87.000 virksomheder i alt. Det svarer til ca. 40 procent af de skattepligtige virksomheder, mod 36 procent året før.

- Selskabsskatten er en af de mest konjunkturfølsomme skatter overhovedet. Og for at betale selskabsskat kræver det først og fremmest et overskud i virksomheden. Og der er bestemt heller ikke noget galt i at investere i ny produktion og teknologi, selvom man så ikke kommer til at betale selskabsskat i det år, hvor investeringen finder sted, siger DI-skatteøkonomen.

Coronakrisen vil ramme selskabsskatteprovenuet i 2020

- I 2020 giver coronakrisen et midlertidigt dyk i selskabsskatteprovenu, fordi mange virksomheder er hårdt ramt på overskuddet. Det fortæller den evigtgyldige historie om, at bedste måde at få selskabsskattekroner i kassen, er at sørge for gang i hjulene i samfundsøkonomien og gode rammebetingelser for erhvervslivet, siger Bo Sandberg.

Stabilt selskabsskatteprovenu er øjenåbner i aktuel debat

Udover de nye tal for enkeltvirksomhedernes selskabsskattebetalinger, kom Danmarks Statistik også for nylig med tal, der modbeviser påstanden om et ræs mod bunden i selskabsskat i EU.

- Siden finanskrisen har selskabsskattens andel af alle skatter og afgifter i EU-landene ligget ret stabilt, men med svag opadgående tendens fra 6,0 procent i 2010 til 6,5 procent i 2019. I samme periode har selskabsskatten fået stadig større betydning som skattehåndtag i Danmark, fra 4,9 procent af samtlige skatter og afgifter i 2010 til 6,6 procent i 2019, siger skatteøkonom i DI, Bo Sandberg.

Yderligere oplysninger

Skatteøkonom Bo Sandberg, e-mail bsa@di.dk, tlf.: 2850 3819

Bo Sandberg

Bo Sandberg

Skatteøkonom

  • Direkte +45 7216 0142
  • Mobil +45 2850 3819
  • E-mail BSA@di.dk

Relateret indhold